ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.02:330.567
Аграрна політика і реформування

Сучасний стан продовольчої безпеки / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 5

Пропонується система показників і методів для аналізу рівня продовольчої безпеки та його динаміки. Особлива увага приділяється методам самооцінки населенням обмеженості споживчих можливостей через нестачу коштів. Нині при соціологічних опитуваннях дві третини респондентів відносять себе до групи бідних. Показано вплив інфляційного процесу на купівельну спроможність населення на продовольчому ринку. Наразі в Україні середньодушове споживання м'ясо-молочних продуктів і фруктів на 30-40% нижче медичних рекомендованих норм здорового харчування. Зазначено значне відставання від розвинутих країн за рівнем розвитку підприємств громадського харчування. Наведено кількісні характеристики тенденцій та сучасного стану продовольчого споживання. Табл.: 7. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: продовольча безпека, норми харчування, купівельна спроможність, сільськогосподарський товаровиробник, споживач

Список використаних джерел

  1. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема / В.І. Власов. – К. : Інститут аграрної економіки, 2001. – 506 с.
  2. Гойчук О.І. Продовольча безпека / О.І. Гойчук. – Житомир: «Полісся», 2004. – 348 с.
  3. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1379.
  4. Саблук П.Т. та ін. Національна доктрина продовольчої безпеки / П.Т. Саблук та ін. // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 3-11.
  5. Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства / И.Г. Ушачев // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 107-112.
  6. Панченко П.П. Аграрна історія України / П.П. Панченко, Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов. – К.: Просвіта, 2007. – 532 с.
  7. Народне господарство Української РСР у 1990 році. – Стат. щорічник. – К., 1991.
  8. Статистичний щорічник України за 2012 р. / Держслужба статистики України. – К., 2013.
  9. Індекси споживчих цін. – Стат. зб. – К., 2013.
  10. Statistical Abstract of the United States: 2014. The National Data Book.
Читати статтю: 14_04_5-12.pdf