ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні

Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення національним виробництвом

Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки

Аграрний ринок

Критерії купівельної поведінки споживачів на ринку продуктів харчування в Україні (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України

Аграрний менеджмент і підприємництво

Моделювання рішень члена обслуговуючого кооперативу в системі доробки і логістики зберігання зерна (англомовна)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою

Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії (=> )

Управління та інформаційне забезпечення

Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Проблеми економічної теорії

Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП

Історія аграрної економічної думки

Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Організація особистих селянських господарств у кооперативи: світовий досвід і можливості для України

Дорадництво в розвитку конкурентоспроможного сталого сільського господарства: досвід університету штату Колорадо (США) (=> )

Сторінка молодого науковця

Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні (=> )

Принципи формування продовольчої безпеки України

Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії (=> )

Особливості ціноутворення в органічному виробництві (=> )

Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі (англомовна)

Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку