ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.344.55
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 56

Сільськими територіями слід визнати ті, які віднесено до відання сільських, селищних рад і в цілому до адміністративних районів, у яких використання земель у сільськогосподарському та лісогосподарському виробництві має важливе значення для економіки країни. Такі території повинні стати об’єктами організації економічної діяльності на двох рівнях – місцевих рад і районних органів виконавчої влади. У статті аналізується трансформація сільських населених пунктів протягом останніх сто років. Розвиток сільських територій визначатиметься посиленням ролі місцевого самоврядування, наданням самоврядним одиницям широкого кола прав і повноважень. Кожна громада має одержати необхідний земельний, матеріальний і фінансовий ресурс. Кращим варіантом вважатиметься об’єднання ресурсів у багатопрофільному підприємстві комунальної власності, яке стане економічною базою сільського самоврядування. На державному рівні потрібно вирішувати проблему нерівномірного розвитку сільських територій країни. Табл.: 2. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: сільська територія, самоврядування, громада, комунальна власність сільради, місцеві органи влади

Список використаних джерел

  1. Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади / Ю.І. Ганущак. – К.: Легальний статус, 2012. – 348 с.
  2. Мальвин Ю.М. Історія місцевого самоврядування України. / Ю.М. Мальвин, В.А. Чумак. –К.: ВПЦ АМУ, 2013. –292 с.
  3. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л.Попова . – К., 2009. – 352 с.
  4. Проект громадського обговорення адміністративно-територіального устрою Київської області. – К., 2005. – 80 с.
  5. Республика Беларусь. Статистический ежегодник. –Минск, 2012. –716 с.
  6. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України. – Львів, 2012. – 216 с.
  7. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. – К, 2012. – 320 с.
Читати статтю: 14_05_56-64.pdf