ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2014 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі

Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету

Аграрна політика і реформування

Результати і проблеми реформування сільського господарства України

Структурні перекоси і ризики кризи в АПК

Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики

Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів

Економіка агропромислового виробництва

Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України

Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України

Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України

Аграрний ринок

Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи (англомовна)

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України

Аграрний менеджмент і підприємництво

Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень

Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій

Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад

Зовнішньоекономічні відносини

Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Системні проблеми відтворення в аграрному секторі Росії

Зміна клімату, використання сільськогосподарських земель і продовольча безпека (англомовна)

Еволюція аграрної політики ЄС (англомовна)