ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері: теоретичний аспект

Економіка агропромислового виробництва

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрного виробництва на основі індикативного планування (=> )

До питання прибутковості виробництва цукрових буряків

Виробництво та використання кормового білка в Україні (=> )

Оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції в господарствах населення (=> )

Аграрний менеджмент і підприємництво

Конкурентоспроможність продукції аграрного підприємництва в контексті інформаційного забезпечення (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону

Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань

Оцінка власного капіталу агроформувань

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій

Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері (=> )

Історія аграрної економічної думки

Концептуальні засади японської філософії Кайдзен в управлінні сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами

Сторінка молодого науковця

Економічні механізми підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств регіону

Міжнародні системи страхових послуг для суб’єктів аграрної сфери (англомовна)

Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки в Україні

Шляхи забезпечення ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві

Роль державних цінних паперів у розвитку аграрного сектору економіки