ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору

Економіка агропромислового виробництва

Методологічні аспекти визначення економічної ефективності ветеринарної діяльності у тваринництві (=> )

Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на основі енергетичного потенціалу регіону

Аграрний ринок

Когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції (=> )

Сучасні підходи до формування концепції споживчої цінності (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Банківські гарантії та акредитиви при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери (=> )

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Сутність критерію ресурсозбереження та механізм його запровадження в умовах сталого розвитку (англомовна)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Напрями професіоналізації органів місцевого самоврядування сільських територій

Наукова дискусія

Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства (=> )

Сторінка молодого науковця

Розвиток інфраструктури та логістики зернового ринку України

Аналіз процесу концентрації виробництва в аграрних підприємствах України та оцінювання її результатів

Розвиток інфраструктури аграрного ринку як складової системи механізмів підтримки і стимулювання підприємництва (=> )

Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання

Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму

Сутність понять «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність» у теорії аграрної економіки

Облікова політика в контексті зарубіжної практики (=> )

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств (=> )

Напрями розвитку ринку зерна в Україні