ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658,7+338,49:633.1
Сторінка молодого науковця

Розвиток інфраструктури та логістики зернового ринку України / Дзюбенко Т.Г. // Економіка АПК. - 2014. - № 9 - С. 64

Досліджено інфраструктуру й логістику зернового ринку України та їх вплив на збереження виробленого обсягу сільськогосподарської продукції. У зв'язку з плануванням в найближчі роки збільшення валового збору сільгоспкультур в Україні та обсягів їх експорту необхідно приділити особливу увагу розвитку вітчизняної зернової інфраструктури та логістики. Загальна ємність потужностей по зберіганню зерна оцінюється в 45 млн т, а обсяг відповідних сертифікованих потужностей – 30,7 млн т. Моніторинг стану даного сегмента системи зберігання зернових України свідчить, що на нинішній час співвідношення між силосними та підлоговими ємностями для зберігання зерна в Україні становить 46 (силосні) і 54% (підлогові). За прогнозами, до 2015 року загальна ємність зерносховищ України може збільшитися на 10 млн т і становити 55 млн т. Дослідженням доведено, що система інфраструктури та логістики збуту зерна України має розвиватися в таких напрямах: поліпшення стану й розбудови мережі зернових елеваторів та оптимізація зернової логістики. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: логістика, інфраструктура, зберігання, транспортування, ринок зерна, елеваторні потужності

Список використаних джерел

 1. Журнал «Хранение и переработка зерна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hipzmag.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=928:928&Itemid=2.
 2. Журнал “Кореспондент” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/business/economics/1293812-urozhaj-zerna-v-ukraine-stal-rekordnym-za-vse-gody-nezavisimosti.
 3. Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність та багатоаспектність / Т.В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 37-44.
 4. Міщук І. Логістика торго­вель­ного підприємства: зміст, напрямки, проб­ле­ми / І.Міщук // Вісн. Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: логістика. ─ 2007. – № 594. – С. 461-467.
 5. Нагловский С.Н. Логистика : моногр. / С.Н. Нагловский – Ростов-н/Д. : РГЭА, 1997. ─ 286 с.
 6. «Світ Агро Технологій» [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://svitagro.com/sistemi-zberigannya-zerna-v-ukrayini-ta-rosiyi-zagalniy-stan-ta-perspektivi
 7. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством : моногр. / Л.В. Фролова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 322 с.
 8. Інформаційно-аналітична компанія “ПроАгро” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httphttp://www.proagro.com.ua/member/config/.
 9. Blaik P. Logistyka / P. Blaik. – Warszawa, 1999. – 244 s.
 10. Broggi M. Logistik – was heist das eigentlich? / M. Broggi // Schweizerische Handelszeitung (SHZ). – 1987. – № 4. – S.
 11. Coyle J. Zarzadzanie Logistyczne / J. Coyle, E. Bardi, C. Langlay. – Warszawa : PFE, 2002. – 734 s.
 12. Christofer M. Logistyka i zarzadzanie lancuchem prodigy / M.Christofer. – Warszawa, 2000. – 273 s.
Читати статтю: 14_09_64-68.pdf