ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.46:631.415.1
Управління та інформаційне забезпечення

Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів / Корчинська О.А. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 70

Проаналізовано сучасний стан проведення хімічної меліорації кислих грунтів в Україні. Виявлено причини зниження обсягів застосування вапнякових добрив і запропоновано науково обґрунтований підхід щодо застосування ефективних агрохімічних методів зниження кислотності грунтів на основі сучасних інформаційних технологій. Представлено розроблену автором інформаційно-управлінську систему визначення потреби у вапнякових добривах із метою регулювання балансу кальцію та зниження рівня кислотності грунтів. Програмний модуль "Баланс кальцію" розроблено для надання методологічної та практичної допомоги науковцям, спеціалістам сільського господарства і керівникам усіх рівнів для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень стосовно використання ефективних методів та прийомів зниження рівня кислотності грунтів із метою підвищення їхньої родючості. Обґрунтовано необхідність широкого застосування комп'ютерних технологій у процесі управління родючістю грунтів із метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною інформацією стосовно балансу кальцію у ґрунтах сільськогосподарських підприємств. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: кислотність грунтів, баланс кальцію, вапнякові добрива, програмне забезпечення, інформаційно-управлінська система, ефективність управлінських рішень

Список використаних джерел

 1. Кулаковская Т.Н. Применение удобрений / Т. Н. Кулаковская. — Минск: Ураужай, 1970. — 216 с.
 2. Мазур Г.А. Підвищення родючості кислих грунтів / Г.А. Мазур, Г.К. Медвідь, В.М. Сімачинський. – К.: Урожай, 1984. – 176 с.
 3. Методические рекомендации по известкованию кислых почв в Украинской ССР. — К., 1984. — 30 c.
 4. Снижение содержания радиоактивных веществ в продукции растениеводства: рекомендации. — М.: ВО "Агропромиздат", 1989. — 38 с.
 5. Сучасна концепція хімічної меліорації кислих /солонцевих грунтів [Текст]/ М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ред.: С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький. – Х., 2008. – 100с.
 6. Хімічна меліорація грунтів (концепція інноваційного розвитку) [Текст]/ М-во аграр. політики та продоволсьтва України, Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ред.: С.А. Балюк, Р.С.Трускавецький, Ю.Л. Цапка – Х.: Міськдрук, 2012. – 130с.
 7. Comfort S. and K. Frank. pH and Liming (2000) p 51-58. In R. Ferguson (ed) Nutrient Management for Agronomic Crops in Nebraska EC155. University of Nebraska Extension, Lincoln, NE.
 8. Peterson, J. and R. Hilgenkamp (2002) Nebraska Soybean and Feed Grain Profitability Project. University of Nebraska Extension, Lincoln, NE. Web-site: http://farmresearch.unl.edu.
 9. Rehm, G., R. Monter, C. Rosen, and M. Schmitt. Lime Needs in Minnesota FO-05956-GO, 1992. University of Minnesota Extension Service, St. Paul, MN
 10. Vagts, T. Nitrogen Fertilizers and Soil pH. Iowa State University. Web-site: http://www.extension.iastate.edu/nwcrops/ fertilizer_and_soil_ph.htm.
 11. Wortmann, C., M. Mamo, and C. Shapiro. Management Strategies to Reduce the Rate of Soil Acidification, 2003. NebGuide G1503. University of Nebraska Extension, Lincoln, NE.
Читати статтю: 14_10_70-74.pdf