ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.33:631.11
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Використання земельних ресурсів сільських територій / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 48

Проаналізовано використання ресурсів територій окремих сіл, сільрад, сільських районів з урахуванням конкретних умов кожної. Визначено вплив на ефективність діяльності природних чинників, розташування сільських територій, розподілу угідь між різними юридичними та фізичними особами, частки постійних жителів у сільському населенні, ринкової кон’юнктури щодо вигідності тих чи тих виробництв, повноважень сільських громад та їхньої активності. Результати діяльності на сільських територіях оцінені витратами та доданою вартістю з розрахунку на одиницю площі. Табл.: 3. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: сільська територія, громада, земельні ресурси, інтенсивність, додана вартість

Список використаних джерел

  1. Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади / Ю.І. Ганущак. –К.: Легальний статус, 2012. – 348 с.
  2. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні, динаміка та структура / А.І. Доценко. –К.: „Фенікс”, 2010. – 288 с.
  3. Залізко В.Д. Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій / В.Д. Залізко // Економіка України. – 2013.– №6.– С. 71-77.
  4. Клименко М.О. Стратегія сталого розвитку / М.О. Клименко, Л.Р. Клименко. – Рівне, 2010. –330 с.
  5. Кривов В.М. Планування розвитку території / В.М. Кривов, Л.А. Гунько, Г.Т. Команова. – К. : Урожай, 2011. – 188 с.
  6. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 352 с.
  7. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України. – Львів, 2012. – 216 с.
  8. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика / О.П. Славкова. – Суми, 2010. – 330 с.
Читати статтю: 14_11_48-56.pdf