ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2015 рік

Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти

Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні

Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства

Ціни і ціноутворення на ринку круп’яних культур (англомовна)

Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору (=> )

Ризики у банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок

Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи

Індексний метод в оцінці рівня благоустрою сільських територій

Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів

Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств (=> )

Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування АПК Білорусі в умовах загострення конкуренції на світовому продовольчому ринку

Агропромисловий комплекс Росії в умовах формування Євразійського економічного союзу і членства в СОТ

Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики

Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства

Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону

Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності

Оцінка рівня конкурентоспроможності тракторів вітчизняного та імпортного виробництва

Стан і напрями розвитку аграрної реформи

Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств

Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи

Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України

Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань

Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади

Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування

Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах

Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві

Інституціональні передумови розвитку малого сільськогосподарського підприємництва (англомовна)

Взаємодія інформаційних систем у сільському господарстві (англомовна)

Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств

Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері

Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики

Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю (=> )

Теоретичні аспекти еволюції відносин власності

Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності

Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності

Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні

Мультиплікативний ефект збільшення внутрішніх резервів аграрного виробництва (=> )

Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні

Операційний леверидж і рентабельність продукції: функціональна залежність (англомовна)

Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств

Оцінка спільних ресурсів регіонів

Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях

Інституційні трансформації та їх вплив на інвестиційну привабливість аграрних підприємств

Методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств

Фактор партнерства в аграрному реформуванні

Економічне обґрунтування державної підтримки збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин

До питання насінництва цукрових буряків

Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу

Сторінки