ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:338.24.021.8(477)
Аграрна політика і реформування

Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти / Гайдуцький П.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 5

Розкрито політичну й державницьку роль Л. Кучми – Президента України (1994-2005 рр.) в організації та здійсненні аграрної реформи в країні. Охарактеризовано комплексність і послідовність реформи, її наукове забезпечення, практичну апробацію, а також високу економічну ефективність та широку соціальну спрямованість. На основі порівняння Столипінської аграрної реформи в Росії з аграрною реформою в Україні показано переважну масштабність, радикальність і результативність останньої. Шляхом аналізу великого за обсягом нормативно-правового й фактичного матеріалу доведено, що українська аграрна реформа, враховуючи її наукову обґрунтованість, економічну ефективність та соціальну спрямованість, справедливо може називатися Кучмівською. Табл.: 5. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: Кучмівська аграрна реформа; Столипінська аграрна реформа; земельна реформа, господарська реформа в аграрному секторі; економічна ефективність реформи: соціальна спрямованість реформи

Список використаних джерел

 1. Аристотель. Политика / Аристотель. – Разд. 1. Соч. в 4-х т. – М.: Мысль, 1983.– 680 с.
 2. Архив Маркса и Энгельса. – Т.12.XII. – М.:Госкомиздат, 1952. – 184 с.
 3. Энгельгардт О.М. Из деревни // О.М. Энгельгардт. – М.: Мысль, 1987. – 478 с.
 4. Історія народного господарства Української РСР. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 1983. – 462 с.
 5. Історія народного господарства Української РСР. – Т. 2. – К.: Наук. думка, 1984. – 440 с.
 6. Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Т. 20. – К.: Політви­дав України, 1971. – 558 с.
 7. Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Т. 42. – К.: Політви­дав України, 1974. – 586 с.
 8. Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Т. 3. – К.: Політвидав України, 1959. – 604 с.
 9. Никонов О.О. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (ХVІІІ-ХХ вв.) / О.О. Никонов.– М.: Энциклопедия российской деревни, 1995. – 574 с.
 10. Туган-Барановський М.І. Політична економія / М.І. Туган-Барановський. – К.: Наук. думка, 1994. – 262 с.
 11. Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П.І., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О. та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 180 с.
 13. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.
 14. Gerber L. Land reform and land markets in Eastern Europe / L. Gerber, R. Giovarelli // Land reform. – 2005. – №1. – Р. 27-32.
 15. Thompson S. Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives and Outcomes / Sarahelen Thompson // American Journal of Agricultural Economics. – 1993. – Vol. 75. – No. 3. – Р. 840-844.
 16. Deininger K. Agrarian reforms in Eastern European countries: lessons from International experience / Klaus Deininger // Journal of international development. – 2002. – vol. 14. – Р. 987–1003.
Читати статтю: 15_01_5-13.pdf