ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Стан і напрями розвитку аграрної реформи

Економіка агропромислового виробництва

Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств

Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України

Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади

Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування

Управління та інформаційне забезпечення

Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві

Інституціональні передумови розвитку малого сільськогосподарського підприємництва (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Взаємодія інформаційних систем у сільському господарстві (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств

Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері

Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики

Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю (=> )

Теоретичні аспекти еволюції відносин власності

Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності