ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 656.6:633.1(477)
Сторінка молодого науковця

Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики / Дзюбенко Т.Г. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 100

Досліджено потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики та висвітлено перспективи розвитку річкової зернової логістики, які зумовлені позитивним трендом обсягів виробництва зернових. Визначено обсяги перевезень зернових по річках України (Дніпро, Південний Буг і Дунай). Розкрито переваги перевезення зернових річковим транспортом порівняно із залізничним і автотранспортом. Зроблено висновок про те, що у пошуках забезпечення вигіднішого способу перевезення зростаючого товарообігу зернових доцільно розвивати внутрішній водний транспорт України. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: логістика, водний транспорт, експорт, портова інфраструктура, транспортні витрати, зернові вантажі

Список використаних джерел

 1. Інформаційно-аналітична компанія “ПроАгро” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httphttp://www.proagro.com.ua/member/config/.
 2. Горошко К.О. Оцінка сучасного стану та преспективні шляхи розвитку внутрішнього водного транспорту / К.О. Горошко // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного ун-ту транспорту. – 2013. – Вип. 26. – С. 169-173.
 3. Садловська І.П. Передумови формування стратегічних напрямів розвитку внутрішнього водного транспорту України / І.П. Садловська // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного ун-ту транспорту. Сер. : Економіка і управління . – 2013. – Вип. 25. – С. 169-173.
 4. Садловська І.П. Стратегічне управління національною транспортною іфраструктурою : моногр. / І.П. Садловська. – К.: П.П. «Сердюк В.Л.», 2011. – 356 с.
 5. Смирнов І.Г. Європейський досвід аграрної логістики (на прикладі Нідерландів) / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева, М.О. Мацера // Логістика. – 2008. – № 5. – С. 50-57.
 6. Орлова В.А. Повышение транзитного потенциала Украины на основе использования и развития транспортной системы: моногр. / В.А. Орлова, Н.Ю. Ткаченко, А.С. Маловичко. – Донецк: Дон – НУЭТ, 2011. – 204 с.
 7. Інформаційно-аналітична компанія “АПК-інформ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1024096#.VFi9Zkv0QW0.
 8. Орлова В.А. Повышение транспортного потенциала Украины на основе испоьзования и развития транспортной системы: монография / В. А. Орлова, Н. Ю. Ткаченко, А.С. Маловичко. – Донецк: Дон- НУЭТ, 2012. – 204 с.
 9. Blaik P. Logistyka / P. Blaik. – Warszawa, 1999. – 244 s.
 10. Broggi M. Logistik – was heist das eigentlich? / M. Broggi // Schweizerische Handelszeitung (SHZ). – 1987. – № 4.
 11. Coyle J. Zarzadzanie Logistyczne / J. Coyle, E. Bardi, C. Langlay – Warszawa : PFE, 2002. – 734 s.
 12. Christofer M. Logistyka i zarzadzanie lancuchem prodigy / M.Christofer – Warszawa, 2000. – 273 s.
Читати статтю: 15_02_100-104.pdf