ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:631.17:662.7
Економіка агропромислового виробництва

Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 22

На основі технологічних карт, розроблених авторами, визначено обсяги витрат на вирощування і збирання 1 га ряду біоенергетичних культур, а також собівартість 1 т біосировини при певному рівні врожайності. Наведено техніко-економічні розрахунки з ефективності переробки біосировини цих культур на тверді види палива (пелети) в переробних підприємствах різної потужності. Поміщено також ряд допоміжних показників, необхідних для визначення обсягів виробництва біосировини й готової продукції, розрахунків ціни, прибутковості, розміру посівних площ та інших показників бізнес-проектів з біоенергетики. Зроблено висновок про те, що технології, які нині використовуються в Україні при вирощуванні біоенергетичних культур, потребують суттєвого доопрацювання з погляду повної заміни ручної праці на таких процесах, як садіння, збирання біосировини та інших, а також удосконалення вітчизняних засобів механізації, альтернативою яким є залучення іноземної техніки. Табл.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, пелети з біосировини, міскантус, свічграс, енергетична верба, сорго цукрове.

Список використаних джерел

 1. Гелетуха Г.Г. Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи їх подолання / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна // Біоенергетика/Bioenergy. – 2014. – № 1 (3). – С. 16-19.
 2. Гументик М.Я. Урожайність біомаси міскантусу / М.Я. Гументик, В.М. Квак, О.І. Замойський // Біоенергетика / Bioenergy. – 2013. – № 2. – С. 32-35.
 3. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України / [О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич, Т.В. Куць та ін.] ; за ред. акад. НААН О.М. Шпичака. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2010. – 266 с.
 4. Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні : [моногр.] / Г.М. Калетнік. – К.: Аграрна наука, 2008. – 464 с.
 5. Кузнецова А. Виробництво пелет в Україні: прибутковий варіант сталого розвитку? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0% BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/PP37_Pellets_UKR_f%20(1).pdf
 6. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 7. Роїк М.В. Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку / М.В. Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // Біоенергетика/Bioenergy. – 2013. – № 1. – С. 5-10.
 8. Роїк М.В. Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи) розвитку / М.В. Роїк, О.О. Ягольник // Біоенергетика / Bioenergy. – 2014. – № 1 (3). – С. 7-11.
 9. Favero Alice. Using Markets for Woody Biomass Energy to Sequester Carbon in Forests / Alice Favero, Robert Mendelsohn // Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. – Vol. 1 (1/2). – Spring/Summer 2014. – P. 75-95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/10.1086/676033.
 10. Fewell Jason E. Kansas Farmers’ Interest and Preferences for Growing Cellulosic Bioenergy Crops / Jason E. Fewell, Melissa K. Lynes, Jeffery R. Williams, Jason S. Bergtold // Journal of the ASFMRA. – 2013. – № 76. – Р. 132-153. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asfmra.org/wp-content/uploads/2013/06/385-Williams.pdf.
 11. Heesun Jang. Price- and Policy-Induced Innovations: The Case of U.S. Biofuel / Heesun Jang, Xiaodong Du // Journal of Agricultural and Resource Economics. – Vol. 38 (3). – December 2013. – P. 299-311. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.waeaonline.org/UserFiles/file/JAREDec20131Jangpp299-311.pdf.
 12. Heller Martin C. Life cycle assessment of a willow bioenergy cropping system / Martin C. Heller, Gregory A. Keoleian, Timothy A. Volk // Biomass and Bioenergy. – Vol. 25 (2). – August 2003. – P. 147-165.
 13. Manzone Marco. Energy and economic evaluation of a poplar plantation for woodchips production in Italy / Marco Manzone, Sara Bergante, Gianni Facciotto // Biomass and Bioenergy. – Vol. 60. – January 2014. – P. 164-170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413004868.
 14. Zilberman David. The Impact of Biofuels on Commodity Food Prices: Assessment of Findings / David Zilberman, Gal Hochman, Deepak Rajagopal, Steve Sexton, Govinda Timilsina // American Journal of Agricultural Economics. – Vol. 95 (2). – 2013. – P. 275-281. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ajae.oxfordjournals.org/content/95/2/275.full. pdf+html.