ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 642.5:338.439.63
Економіка агропромислового виробництва

Харчування поза домом у продовольчому споживанні / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 23

Розглянуто стан і динаміку розвитку національного ресторанного господарства. Наразі ця важлива галузь продовольчого забезпечення за основними показниками суттєво відстає від розвинутих країн і власних минулих досягнень. Вирішальний фактор, що визначає частку ресторанного господарства у продовольчому забезпеченні країни – рух доходів населення. На жаль, статистика галузі фіксує ознаки її занепаду. Між 1990 р. і 2014 р. товарооборот ресторанного господарства зменшився більш ніж удвічі, а кількість його об’єктів – утричі. Відродження галузі громадського харчування – необхідна складова стратегічних намірів підвищення стандартів життя. Табл.: 5. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: продовольче споживання, ресторанне господарство, структура продовольчих витрат, купівельна спроможність

Список використаних джерел

 1. Народне господарство Української РСР у 1965 р. – Стат. щорічник. – К., 1966.
 2. Народне господарство Української РСР у 1972 р. – Стат. щорічник. – К., 1973.
 3. Народне господарство Української РСР у 1985 р. – Стат. щорічник. – К., 1986.
 4. Народне господарство Української РСР у 1990 р. – Стат. щорічник. – К., 1991.
 5. Статистичний щорічник України за 2000 р. – К., 2001.
 6. Статистичний щорічник України за 2013 р. – К., 2014.
 7. Бюджети сімей робітників, службовців, колгоспників і пенсіонерів у 1990 р. – Стат. збірник. – К., 1991.
 8. Витрати і доходи домогосподарств України у 2000 р. ­–Стат. збірник. – К., 2001.
 9. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 р. ­– Стат. збірник. – К., 2014.
 10. Національні рахунки України за 2005 р. ­– Стат. збірник. ­– К., 2007.
 11. Національні рахунки України за 2012 р. ­– Стат. збірник. ­– К., 2014.
 12. Роздрібна торгівля України у 2013 р. ­– Стат. збірник. – К., 2014.
 13. Statistical Abstract of the United States 2015. The National Data Book.
 14. Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020».
 15. Даніалі Ф. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України / Ф. Даніалі // Економіка промисловості. – 2012. – № 3-4. – С. 29–34.
 16. Бутенко О.П. Аналіз ринку ресторанного господарства України та перспективи його розвитку / О.П. Бутенко, І.В. Дядюшкіна // Економічний простір. – 2013. – № 74. – С. 73–81.
 17. Міценко Н.Г. Ресторанне господарство як канал збуту продукції АПК / Н.Г. Міценко // Бізнесінформ. – 2014. – № 4. – С. 208–214.
Читати статтю: 15_05_23-28.pdf