ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 711.5:631.1.016
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Тенденції розвитку сільських домогосподарств / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 70

Проаналізовано характеристики господарств сільського населення в окремих глибинних і приміських районах. Оцінено діяльність домогосподарств у виробництві різних рослинницьких та тваринницьких продуктів. Визначено напрями розвитку двох типів домогосподарств – із невеликими площами у сільських садибах і таких, що значно розширили землекористування, вийшовши за межі населених пунктів. Доведено перспективність виробництва трудомістких видів продукції, при якому реалізуються переваги праці вдома. Обґрунтовано доцільність галузевого розмежування виробництва між підприємствами й господарствами населення. Обчислено трудомісткість сільськогосподарських продуктів у домогосподарствах. Розраховано ефективність виробництва виходячи з витрат господарств, вартості спожитої та проданої продукції. Визнано необхідність кооперування господарств населення у різних формах і на різних рівнях. Табл.: 4. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: домогосподарство, структура виробництва, трудомісткість продуктів, дохідність виробництва, праця вдома, кооперування

Список використаних джерел

  1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році. Стат. зб. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 380 с.
  2. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2013 році. Стат.- Бюл. -К.: Державна служба статистики України, 2014. – 82 с.
  3. Диференційовані нормативи затрат праці на виробництві сільськогосподарської продукції. – К.: Урожай, 1967. – 380 с.
  4. Крыжановская С.В. Экономика крестьянских хозяйств / С.В. Крыжановская, В.Д. Симоненко, З.Н. Шуклина. – Брянск, 2001. – 268 с.
  5. Особисті підсобні господарства України. – К., 2001. – 238 с.
  6. Соціально-економічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. – К., 2012. – 320 с.
  7. Чернецький Є. Українське село / Є. Чернецький, А. Бондар. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2011. – 624 с.
  8. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами / О.М.Шпичак, І.В.Свиноус. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2008. – 300 с.
Читати статтю: 15_05_70-78.pdf