ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.763.31
Аграрний ринок

Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів / Сьомченков О.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 59

Розглядаються основні інструменти ринку деривативів та їх функціональність в аспекті хеджування фінансової діяльності аграрних виробників. Наведено структуру валової номінальної (або умовної) вартості відкритих позицій за деривативами в розрізі окремих інструментів станом на червень 2014 р. за узагальненими даними Банку міжнародних розрахунків, визначено частку позицій, відкритих на організованому ринку. Інформаційний матеріал підкріплено даними про кількість укладених у 2013 році ф’ючерсних і опціонних контрактів, базовим активом яких була сільськогосподарська продукція та продукти її переробки, а також обґрунтуванням ролі хеджерів у формуванні сучасного позабіржового ринку процентних деривативів. Проведено детальний аналіз ринку похідних цінних паперів України, встановлено обмеженість інструментарію вітчизняних хеджерів - представників реального сектору економіки тільки валютними й процентними деривативами. Товарні деривативи, які надзвичайно важливі для сільськогосподарських виробників, відсутні у біржових пропозиціях, а на позабіржовому ринку діяльність взагалі не ведеться. Основою розвитку вітчизняного ринку деривативів є ефективні спот-ринки основних базових активів похідних інструментів. У свою чергу товарні деривативи, які базуються на продукції підприємств аграрної галузі, можуть з’явитися за умови існування ліквідного, прозорого та відкритого внутрішнього спот-ринку даної продукції. В комплексі проблем, які заважають становленню такого ринку, відзначено діяльність монопольних ринкових агентів, високий рівень адміністративного (нетарифного) регулювання експортної діяльності, нестабільну податкову систему, інші. Без мінімізації негативного впливу зазначених проблем на економічну систему держави розраховувати на становлення ефективних ринків надзвичайно складно. У контексті оптимізації ринкових процесів, зважаючи на міжнародну практику, пропонується дозволити одній із фондових бірж країни відкрити сектор з торгівлі сільськогосподарськими товарами з орієнтиром на розширення лінійки біржових фондових інструментів за рахунок відповідних деривативів. Регулятивні повноваження в частині контролю за дотриманням вимог законодавства усіма професійними учасниками, задіяними в процесі роботи такої біржі, мають бути збережені за НКЦПФР. Запровадження інституту центрального клірингового контрагента в умовах становлення ринку деривативів в Україні є передчасним. На часі прийняття Закону України «Про похідні цінні папери». Рис.: 1. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: деривативи (похідні цінні папери), базовий актив, спекулянт, хеджер, біржовий і позабіржовий ринки, кліринг

Список використаних джерел

  1. Кузьменко М.С. Хеджування ризиків у сільському господарстві за допомогою базових опціонних стратегій / М.С. Кузьменко // Агросвіт. - 2011. - № 24. - С. 39 - 42.
  2. Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України. - 2014. - №11. - С. 98-115.
  3. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. №1877-IV в редакції від 01.02.2015 р.
  4. Солодкий М.О. Біржові товарні деривативи: теорія, методологія, практика: моногр. / М.О. Солодкий, В.О. Гниляк. - К.: Аграр Медія Груп, 2012. - 238 с.
  5. Яворська В.О. Деривативи в розвитку біржового ринку / В.О. Яворська, Т.Ю. Андросович // Сучасні питання економіки і права. - 2013. - Вип. 2. - С. 107-112.
  6. Commodity and Interest Rate Trading Push Trading Higher in 2013 (FIA Annual Volume Survey) [Electronic resource] / By Will Acworth. - Access mode: file:///C:/Users/User/Downloads/FIA_Annual_Volume_Survey_2013.pdf. - Title screen.
  7. Dispelling Myths: End-User Activity in OTC Derivatives - August 2014 [Electronic resource] / ISDA Research Study. - P.21. - Access mode: file:///C:/Users/User/Downloads/ISDA-Dispelling%20myths-final.pdf. - Title screen. - Date accessed: 07.03.2015.
  8. Heckinger R. Understanding Derivatives: Markets and Infrastructure. Chapter1 Derivatives Overview / Richard Heckinger, David Mengle // Federal Reserve Bank of Chicago, 2013. - Р. 1-11.
Читати статтю: 9.pdf