ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.011.8:338.432
Аграрна політика і реформування

Структурні реформи в аграрному секторі України / Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 15

Досліджено тенденції виробництва аграрної продукції у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення України протягом 1990-2014 років відповідно до заходів, що їх було здійснено в ході реалізації аграрної реформи в Україні. Результати дослідження показують, що продовження реалізації чинної моделі функціонування агропромислового комплексу України призведе до подальшого нарощування дисбалансів, падіння прибутковості, деградації грунтів, руйнування сільської поселенської мережі, посилення «тінізації» вітчизняного аграрного виробництва та може поставити галузь на межу системної кризи, що, в свою чергу, створить загрозу продовольчій безпеці держави. За результатами досліджень наведено оцінки сучасного стану аграрної галузі, а також пропозиції щодо її розвитку на довгострокову перспективу. Зокрема, невідкладність розроблення довгострокової стратегії державної політики агропромислового розвитку України, спрямованої на реформування й виведення на інноваційний шлях розвитку двох основних складових галузі - сільгосппідприємств і господарств населення, захист прав інвесторів, розвиток малого й середнього підприємництва в аграрній сфері. Рис.: 16. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: аграрний сектор, структурні реформи, аграрна реформа, виробництво сільськогосподарської продукції, тваринництво, рослинництво, господарства населення, сільськогосподарські підприємства, інноваційний розвиток

Список використаних джерел

  1. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2015. - №1. - С. 5 - 13.
  2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  3. Дослідження договорів оренди землі// Проект «Агроінвест» АМР США [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroinvest.org.ua/files/Resources/Land_Leases_Presentation_24_06_2014.pdf.
  4. Кириленко І.Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / І.Г. Кириленко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. - 2015. - №1. - С. 21 - 28.
  5. Яцук І. Грунти потребують захисту [Електронний ресурс] / І. Яцук, В. Панасенко. - Режим доступу: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/grunty-potrebuyut-zahystu/.
  6. European Commission [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture.
  7. Five-year global supply and demand projection//International grains council [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.igc.int/en/ grainsupdate/igcexpprices.aspx.
  8. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fas.usda.gov.
  9. International Monetary Fund [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx.
Читати статтю: 4.pdf