ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:311.172
Аграрна політика і реформування

Агросфера: тенденції і перспективи розвитку / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 5

Проаналізовано фактори формування довгострокових тенденцій у забезпеченості сільського господарства України ресурсами живої й уречевленої праці. Наведено докази неминучості скорочення чисельності сільського та аграрного населення в процесі урбанізації при одночасному зростанні продуктивності аграрної праці. Поширення в Україні фермерських господарств сприятиме садибній (несільській) формі сільського розселення. Наведено кількісну оцінку реальних кризових втрат у фондозабезпеченості аграрного виробництва. Одночасно показано масштаби існуючої балансової недооцінки первісної вартості основних засобів агросфери. Можливі темпи зростання аграрного виробництва розглядаються у зв’язку з динамікою купівельної спроможності населення. У поточній п’ятирічці сільське господарство досягло значних успіхів у нарощуванні обсягів виробництва, значно підвищивши темпи його зростання. У минулому (2014) році сприятливою для галузі була і цінова кон’юнктура: сільськогосподарські підприємства суттєво збільшили рентабельність і прибутковість виробничої діяльності, зменшилася частка збиткових господарств. У поточному (2015) році ціни реалізації в галузі поки що не поступаються за темпами зростання цінам придбання. Таким чином, аграрна галузь зберігає потенціал подальшого розвитку високими темпами. Табл.: 9. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: урбанізація, аграрне населення, щільність розселення, оцінка та індексація основних засобів, темпи зростання агровиробництва, продовольчий попит

Список використаних джерел

 1. Народне господарство Української РСР у 1990 р. - Стат. щорічник. - К., 1991.
 2. Національні рахунки України за 2005 р. - Стат. збірник. - К., 2007.
 3. Статистичний щорічник України за 2013 р. - К., 2014.
 4. Сільське господарство України за 2013 р. - Стат. збірник. - К., 2014.
 5. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 р. - Стат. збірник. - К., 2014.
 6. Валова продукція сільського господарства України за 2014 р. - Стат. бюлетень. - К., 2015.
 7. Основні засоби України за 2013 р. - Стат. бюлетень. - К., 2014.
 8. Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень-грудень 2014 р. - Стат. бюлетень. - К., 2015.
 9. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2014 р. - Стат. бюлетень. - К., 2015.
 10. Індекси цін виробників за 2014 р. - Стат. збірник. - К, 2015.
 11. Індекси споживчих цін за 2014 р. - Стат. збірник. - К, 2015.
 12. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 р. - Стат. бюлетень - К, 2014.
 13. Годовой отчет Госагропрома УССР за 1990 г.
 14. FAO Statistical Yearbook 2013. - Rome, 2013.
 15. Agricultural сtatistics 2013. - Washington: 2013.
 16. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. -2012. - № 11. - С. 10-14.
 17. Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання / О.В. Шубравська // Економіка АПК. - 2015. - № 5. - С. 5-11.
 18. Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України / К.В. Бондаревська // Економіка АПК. - 2014. - № 11. - С. 36-42.
Читати статтю: 3.pdf