ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.94:631.145 (477+510)
Зовнішньоекономічні відносини

Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК / Стукач Т.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 95

Проаналізована ефективність зовнішньої торгівлі України продукцією агропромислового комплек-су з Китайською Народною Республікою, яка для України має стратегічне значення, швидко розвивається, стає центром глобального економічного розвитку. Розглянуто можливість збільшення обсягів експорту продовольства та сільськогосподарської сировини в двосторонньому співробітництві за рахунок розширення кількості спільних підприємств на території України по виробництву, переробці й реалізації аграрної продукції. Приділено увагу розширенню наукового співробітництва, надано пропозиції щодо можливої диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків та активізації інвестиційного співробітництва в аграрній сфері за рахунок участі у спільних проектах на території третіх країн. Розглянуто необхідність розробки економічної стратегії розвитку співробітництва з африканськими державами в сфері продовольства, відхід від політики самостійної роботи українських аграрних підприємств на африканському ринку. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, аграрний сектор, ринок продовольства, міжнародний маркетинг, Китай, інвестиції, зовнішня торгівля

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http:/ukrstat.gov.ua
 2. Оганесян А. Украина-Китай: «третья альтернатива»? А. Оганесян // Международная жизнь. - 2013. - № 12. - С.82-86.
 3. Страны АСЕАН: курс на объединение экономических интересов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://russian. people. com.cn/ 31518/7248389.html.
 4. Татаринцев В.М. Африка: настоящее и будущее: моногр. / В.М. Татаринцев. - М.: Восточная книга, 2012. - 392 с.
 5. Україна і Китай реалізують на Чернігівщині інвестпроект [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraina I kitay_realizuyut_u_chernigivskiy_oblasti_investproekt_na_58_mln_dol_1974791.
 6. African Economic Outlook [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. Africaneconomicoutlook.org/en/in-depth/Africa-and-its-emerging-partners/Africa-pushes-aside-post-colonialism/emerging-partners-go-from-the-balcony-to-orchestra-in-a-decade.
 7. Brown K., Shinn D / China and Africa: Century of engagement. Chatham House, 29 June 2012.
 8. China-Africa Trade Booms [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.joc.com/economy-watch/world-economy-news/china-africa-trade-booms_20120718.html.
 9. China-Africa Trade and Economic Relationship Annual Report, 2011/ Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation. Beijing, 2011.
 10. Сhina provides loans to Tanzania. Forum on China- Africa Cooperation. Dar es Salaam. 2011. 23 November [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www. focac./org/eng. zxxx/1880448htm.
 11. Goldman Sachs [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. Goldmansachs.com/our-thinking/focus-on/growth-markets/dataviz/index.html.
Читати статтю: 14.pdf