ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.564:339.562.63(477.83)
Зовнішньоекономічні відносини

Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини / Янишин Я.С., Булик О.Б., Кашуба Ю.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 99

Розглянуто теоретичні засади здійснення експортно-імпортної діяльності, доведено, що для сучасного етапу розвитку великого виробництва з величезною концентрацією і централізацією капіталу характерним є розширення прямого експорту й імпорту. Проведено дослідження особливостей здійснення ескпортно-імпортних операцій ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків». Здійснено аналіз стану та виявлено експортні можливості досліджуваного підприємства. Визначено, що партнерами ТзОВ "Агро Фрутіка Бишків" за кордоном є: “Adolf DarboAG”, ”Beerenfrost Kuhlhaus GmbH”, ”Vulcolor Naturfarben GmbH (Австрія), ”Paradiesfrucht GmbH”, ”Wolfgang Gchillinger Beregnungsanlegen GmbH (Німеччина), ”PROPLANT KFT Hungary (Угорщина). ТзОВ „Галфрост” займається переробкою і заморозкою ягідної продукції, споживачами якої є харчові підприємства Європи та світу, що доводить про високу якість продукції. Окреслено перспективи співпраці досліджуваного об’єкта з іноземними підприємствами в умовах посиленої конкурентної боротьби. У перспективі запропоновано підприємству зайнятись вирощуванням таких рослин, як обліпиха й аронія. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, сільськогосподарська продукція, плоди, ягоди, переробка

Список використаних джерел

  1. Волкова І.А. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємств / І.А. Волкова, І.В. Гірчук // Вісн. ЖДТУ. - 2010. - №3 (53). - Ч.2.
  2. Губіна М.І. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві та шляхи її вдосконалення / М.І. Губіна // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. - 2009. - № 5. - Т.1.
  3. Дроздова Г.М. Менеджмент ЗЕД підприємства: навч. посіб. / Г.М. Дроздова. - К.: КНЕУ, 2002. - 172 с.
  4. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. / В.В. Козик. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
  5. Саллі В.І. Основи ЗЕД: навч. посіб. / В.І. Саллі, О.В. Грифонова, Л.В. Швець. - К.: ВД “Професіонал”, 2003. - 176 с.
  6. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч.посіб. / О.В.Шкурупій. - К.: Центр навчальної літератури, 2012. - 248 с.
  7. Chritopher M.L. Logistic and Supply Chain Management - London: Pitman Publihing, 1992.
  8. Houlihan J.B. International Supply Chains: A. New Approach // Management Decision, 1988 - Vol. 26 - No. 3 - pp.13-19.
  9. Lambert D. M. Cooper M.C. Pagh J.D. Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities // The Internation Journal of Logistics Management, 1998 - Vol. 9 - No. 2 - pp. 1-19.
  10. Oliver K.R., Webber D.M. Supply Chain Management: Logistics Catcher up with the Strategy // M. Chritopher. «logistics: The Strategic Issues» - Chapman & Hall, 1992 - 304.
Читати статтю: 15.pdf