ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2015 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання

Економіка агропромислового виробництва

Глобальні зміни клімату та економіка

Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району

Про екологічний та фітосанітарний стан агроценозів в Україні

Розвиток кормовиробництва в господарствах населення

Аграрний ринок

Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК

Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва

Аграрний менеджмент і підприємництво

Підприємницька модель сільського розвитку

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи

Управління та інформаційне забезпечення

Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Зовнішньоекономічні відносини

Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини

Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Фермерські інтернет-молли як мережеві форми партнерства

Наукова дискусія

Квазіхолдинги: створення і правомірність існування

Сторінка молодого науковця

Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства

Критика і бібліографія

Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст.