ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 551.583.2:33
Економіка агропромислового виробництва

Глобальні зміни клімату та економіка / Панасюк Б.Я. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 14

Тема статті - викласти науковий погляд на сучасні кліматичні процеси, які визначають соціально-економічне становище людства. Мета статті - дослідити хоча б ймовірний напрям глобальних кліматичних процесів. Методика дослідження - використання праць учених минулих віків, філософські, фізико-математичні, економічні, статистичні, навіть інтуїтивні методи та сучасні спостереження. Результати дослідження - зроблено основний висновок, що планету Земля в майбутньому очікує зниження температур і вологості грунту, а не їхнє підвищення, як стверджує чимало вчених. Як елементи наукової новизни визначено, що окремі аномалії високих денних температур повітря пояснюються людським фактором, а саме - парниковий ефект та руйнація озонової плівки. Нічні ж температури, коли не гріє Сонце, за останні 70 років знижуються. Практична значущість - розширення наукових дискусій з цієї складної та важливої проблеми, а також пристосування життєдіяльності людства до тих напрямів динаміки клімату, які вчені визнають найбільш реальними (зниження чи підвищення температур), особливо динаміки утворення прісної води на планеті Земля. Рис.: 2. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: інтенсивні катастрофічні зміни у довкіллі, економіка довкілля, глобальні кліматичні процеси на планеті Земля, антропогенне перевантаження зовнішнього середовища, озоновий шар, двоокис вуглецю

Список використаних джерел

  1. Изменения земных систем в Восточной Европе / Отв. ред. В.И. Лялько. - К.: ПП "Фолиант", 2010. - 582 с.
  2. Конференция ООН по устойчивому развитию. Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.
  3. Матеріали VІІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К., 2013. - С. 6.
  4. Український тиждень. - 2012. - № 29. - 20-26 лип. - С. 27.
  5. Вибрані наукові праці В.І. Вернадського. - Т. 4. - Кн. 1. - К., 2012. - С. 51.
  6. 18 октября 2012, 05:46 (мск) /Общество/ MigNews.com.ua.
  7. Гаврилов В.П. Путешествие в прошлое Земли / В.П. Гаврилов. - М.: «Недра», 1976. - С. 117 (За даными П. Вольдштедта).
  8. Відкриття прискореного розширення Всесвіту. Лауреати Нобелівської премії з фізики за 2011рік;
  9. Панасюк Б.Я. Клімат, економіка, людина. - Ніжин: «Аспект-Поліграф». - 2015. - С. 50-199.
Читати статтю: 4.pdf