ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.111.4:330.131.5
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 23

Мета статті - показати можливість розширити економічний аналіз результатів діяльності підприємств, виявити зміни в їхньому економічному механізмі протягом останніх років. Дослідження проводили безпосередньо в районі з використанням інформації статистичних джерел, оперативних зведень, місцевих засобів масової інформації. У результаті досліджень одержано характеристику підприємств за широким складом економічних показників, головними з яких визначено виробництво доданої вартості й окупності виручкою всіх витрат протягом року. На прикладах 23 підприємств Кагарлицького району проілюстровано різні тенденції в організації господарювання, статусі працівників, побудові внутрішньогосподарського економічного механізму. Доведено, що розвиток сільськогосподарських підприємств проходить різними шляхами, спостерігаються значні відмінності в організації виробництва. Це вимагає аналізу діяльності окремо кожного підприємства, приклад якого дає матеріал статті. Таку роботу можуть проводити спеціалісти районних органів управління. Табл.: 2. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, додана вартість, диверсифікація виробництва, сільські громади, трудовий колектив, земельна власність, робоче місце

Список використаних джерел

  1. Статистичні форми сільськогосподарських підприємств Кагарлицького району 2011-2015 років.
  2. Организация сельскохозяйственного производства. - М.: Колос, 2002. - 504 с.
  3. Чернецький Є. Українське село / Є. Чернецький, А. Бондар. - Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2011. - 624 с.
  4. Экономика и организация отраслей агропромышленного комплекса. Кн.1. - Минск: Беларусская навука, 2007. - 892 с.
  5. Соціально-економічний розвиток сільських територій. - Ніжин, 2012. - 204 с.
  6. Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні / О.В. Гафурова. - К.: Ірідіум, 2014. - 480 с.
Читати статтю: 5.pdf