ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання / Гайдуцький П.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 5

Доповідь на Вченій раді Інституту економіки та прогнозування НАН України, 1 жовтня 2015 р., представленої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки
Читати статтю: 3.pdf