ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3 313: 662.767.2
Зовнішньоекономічні відносини

Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини / Талавиря М.П., Лимар В.В., Байдала В.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 88

Метою статті є визначення напрямів удосконалення аналітичного інструментарію біоекономіки, спираючись на результати роботи Біоекономічної спілки Німеччини та інших європейських проектів, що дає можливість удосконалювати наукові основи біоекономіки України. З використанням методів описового та якісного аналізу визначено, що глобальні виклики стосовно виробництва продуктів харчування, споживання води та енергії обумовлюють важливі причини, чому політична і наукова спільнота та бізнес повинні вже тепер формувати та розвивати біоекономіку. Проаналізовано рекомендації щодо розвитку біоекономіки в Німеччині, надані Біоекономічною спілкою. Вони ґрунтуються на створенні кращої структури для дослідницького й технологічного розвитку та пропонування продукції та процесів на ринку. З метою використання передового досвіду вивчено результати роботи європейських проектів щодо розробки інструментів для аналізу розвитку біоекономіки, які дозволять оцінити результати зусиль та спрямувати відповідну кампанію з розвитку біоекономіки до бажаних цілей найбільш ефективним шляхом, залучивши суспільство, бізнес, представників політики та науки. Елементи наукової новизни полягають у пропозиції щодо удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки, спираючись на досвід країн ЄС, особливо Німеччини, що варто використати у як базис для розробки Національної програми розвитку біоекономіки в Україні. Практична значущість дослідження полягає в тому, що створюваний комплекс інструментів системного аналізу допомагає зрозуміти функціональні вимоги біоекономіки та виміряти необхідну ступінь трансформацій економіки в цілому для розвитку біоекономіки. Табл.: 2. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: біоекономіка, Біоекономічна спілка, «біо-прогресивний» сценарій, біорізноманіття, біоекономічні ринки, стратегія біоекономіки

Список використаних джерел

  1. Birch K., Tyfield D. Theorizing the bioeconomy. Biovalue, biocapital, bioeconomics or… What? [Електронний ресурс] / Kean Birch, David Tyfield. - Режим доступу: http://sth.sagepub.com/content/38/3/299.
  2. Carlson R. Laying the foundations for a bio-economy [Електронний ресурс] / Robert Carlson. - Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2398717/.
  3. Goven J., Pavone Vincenzo. The bioeconomy as political project. A Polanyan analysis [Електронний ресурс] / Joanna Goven, Vincenzo Pavone. - Режим доступу: http://sth.sagepub.com/content/early/2014/10/01/016224391455/.
  4. Гелетуха Г.Г. Современное состояние и перпективы развития биоэкономики в Украине [Аналитическая записка БАУ № 9] [Електронний ресурс] / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная, П.П. Кучерук, Е.Н. Олейник. - Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio-analytics.
  5. Андрейчук О.П. Ключевые проблемы использования альтернативных источников энергии биогаза в Украине / О.П. Андрейчук, И.Н. Метошоп, О.П. Алексин // Молодий вчений. - 2014. - №5 (08). - С. 44-47.
  6. Combine disciplines, improve parameters, seek out international partnerships [First recommendations for research into the bio-economy in Germany]. - Berlin: LASERLINE Druckzentrum, 2014. - 13 p.
  7. Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy: Report on the overview of the systems analysis of the bio-based economy (D1.4), 14 (November 2013). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wageningenur.nl/.
Читати статтю: 14.pdf