eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Зміст журналу за 2015 рік

Особливості аналізу сприйняття споживачами екологічно сертифікованої сільськогосподарської продукції

Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення

DEA-аналіз як метод оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Організаційні аспекти ведення органічного землеробства

Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки (рецензия на монографию Жука В.Н. “Основы институциональной теории бухгалтерского учета”)

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання

Глобальні зміни клімату та економіка

Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району

Про екологічний та фітосанітарний стан агроценозів в Україні

Розвиток кормовиробництва в господарствах населення

Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції

Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК

Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва

Підприємницька модель сільського розвитку

Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи

Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини

Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Фермерські інтернет-молли як мережеві форми партнерства

Квазіхолдинги: створення і правомірність існування

Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства

Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст. (рецензія на науково- публіцистичне видання Гайдуцького П.І. «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні»)

Про реформування аграрної науки на інноваційній основі

Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу

Продуктивність у системі результативності господарювання

Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур

Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств

Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства

Засади активізації організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва

Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства

Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах

Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу

Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством

Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції

Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності

Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст

Детермінація міжнародного досвіду застосування заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

Державне регулювання ринку цукру в Україні та зарубіжний досвід

Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива

Сторінки