ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15(477)
Аграрна політика і реформування

Антикризові можливості агропродовольчого комплексу / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 11

Мета статті - проаналізувати вплив агропродовольчого комплексу на кризові тенденції в національній економіці України. Наслідки кризових явищ в економіці України досліджені на макроекономічному та галузевому рівнях. Доведено відносну стійкість агропродовольчого комплексу до негативних тенденцій кризових періодів: менші темпи скорочення виробництва, вища самозайнятість, можливості продовольчого самозабезпечення. Показано важливість поглиблення переробки продукції сільського господарства і створення кінцевого продукту продовольчого споживання з високою доданою вартістю. Підкреслено значення використання антикризових можливостей агропродовольчого комплексу для післякризового відновлення. Табл.: 11. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: агропродовольчий комплекс, економічна криза, антикризова стійкість, глибина переробки, додана вартість

Список використаних джерел

 1. Статистичний щорічник України за 2014 р. - К.: Держстат України, 2015.
 2. Статистичний щорічник України за 2013 р. - К.: Держстат України, 2014.
 3. Сільське господарство України 2014 р.: Стат. зб. - К.: Держстат України, 2015.
 4. Індекси споживчих цін за 2014 р.: Стат. зб. - К., 2015.
 5. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 р.: Стат. зб. - К., 2015.
 6. Народне господарство Української РСР у 1990 р.: Стат. щорічник. - К., 1991.
 7. Національні рахунки України за 2005 р.: Стат. зб. - К., 2007.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2015 р. № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки».
 9. FAO Statistical Yearbook 2013. - Rome, 2013.
 10. Statistical Abstract of the United States 2015. The National Data Book.
 11. Agricultural Statistics 2012 / USDA. - Washington, 2012. - Table 9-32.
 12. Гайдуцький П.І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 38-45.
 13. Шубравська О.В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку / О.В. Шубравська // Економіка України. - 2015. -№ 5. - С. 40-51.
Читати статтю: 2.pdf
Читати переклад статті: 2016_02_paskhaver.pdf