ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322.2:631.164.23:332.146.39.92
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу / Кісіль М.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 79

Мета статті - оцінка загальної потреби капітальних інвестицій на відновлення докризового рівня інвестування і компенсацію їхнього спаду в сільському господарстві в період тимчасової окупації частини території Донбасу. У зв'язку з тимчасовою окупацією частини територій Донецької й Луганської областей та військових подій у їхньому сільському господарстві різко уповільнилися інвестиційні процеси, що негативно позначилося не лише на результатах галузі, а й на соціально-економічному розвитку цих регіонів. Через військові події в цих областях у 2014-2015 роках вже втрачено капітальні інвестиції у сільське господарство на суму 2,5 млрд грн. Пропонується визначати масштаб інвестиційної проблеми як різницю між потребою в них і наявними можливостями її часткового розв’язання. Відновлення інвестиційної діяльності в сільському господарстві постраждалих регіонів слід розглядати як важливе національне завдання. Потреба капітальних інвестицій у сільське господарство на підконтрольній території Донбасу залежно від варіантів пріоритетності у цінах 2014 року становить 2,3-3,7 млрд грн у рік, що перевищує можливості національних товаровиробників та держави, а тому потребує пошуку додаткових джерел фінансування. У разі, якщо негативні наслідки тимчасової окупації частини території Донбасу проявлятимуться й надалі, інвестиційні втрати в сільському господарстві збільшуватимуться. Табл.: 1. Бібліогр.: 4.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, масштаб інвестиційної проблеми, інвестиції в сільське господарство регіону, інвестиційні втрати через військові події, потреба в капітальних інвестиціях, інвестиційна програма

Список використаних джерел

  1. Кісіль М.І. Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону / М.І. Кісіль // Економіка АПК. -2014. - № 8. - С. 44.
  2. Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2014. - № 26. - Ст.892. Із змінами внесеними згідно із Законами України, в редакції на жовтень міс. 2015 року.
  3. Donbas Recovery: Assessment of social and economic losses and State Policy Priority Directions /National Academy of Sciences of Ukraine. - K. 2015. www.nas.gov.ua/../Summary_Donbas_Eng.pdf.
  4. Mariia Zolkina. Formation Ukreinian Policy Regarding Donbass: Problems and Prospects of inclusive Dialog / Ukraine’s Strategy for Building Relations with the Population of Crimea and Donbass. Lessons Learnt from Georgia for Ukraine. К. 2015. - P. 16-23. iwp.org.ua/img/Ukraines_Strategy_final.pdf.
Читати статтю: 11.pdf