ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2016 рік

Аграрна політика і реформування

Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики

Економіка агропромислового виробництва

Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери

Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві

Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства

Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва

Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини

Економічна ефективність застосування рідких органічних добрив (англомовна)

Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій

Управління та інформаційне забезпечення

Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах

Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Зовнішньоекономічні відносини

Біодинамічне світове сільське господарство

Сторінка молодого науковця

Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах

Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу