ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43
Економіка агропромислового виробництва

Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини / Материнська О.А., Амонс К.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 50

Метою статті є проведення аналітичної оцінки сучасного стану наявної кормової бази аграрних формувань області, а також пошук додаткових можливостей і шляхів підвищення ефективності їхньої діяльності за рахунок розвитку галузі кормовиробництва, адаптованого до вимог ринку. У процесі дослідження проведено аналітичну оцінку стану виробництва кормів та розглянуто основні напрями розвитку галузі кормовиробництва в регіоні. Елементом новизни є аналітичні дослідження кормовиробництва в динаміці й визначення основних факторів, що впливають на ефективність тваринницької галузі в Україні та Вінницькій області. За результатами дослідження встановлено, що для забезпечення виробництва достатньої кількості якісного кормового зерна й білково-вітамінної сировини для вітчизняних комбікормових підприємств і виробництва необхідних обсягів збалансованих комбікормів необхідно: оптимізувати структуру зернових культур; розширити площі посіву зернобобових культур (сої, гороху, вики й інших); впроваджувати інноваційні технології вирощування, що забезпечують високу реалізацію біологічного потенціалу сортових ресурсів зернофуражних культур. Табл.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: кормова площа, кормовиробництво, кормова база, тваринництво, продуктивність, інтенсифікація, виробництво, ефективність

Список використаних джерел

 1. Berezivs’kyy P. S. Napryamy intensyfikatsiyi rozvytku sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv / P. S. Berezivs’kyy, P .N. Osoba // Ekonomika APK. - 2009. - № 6 (174). - S. 18-25.
 2. Petrychenko V.F. Stratehiya rozvytku kormo vyrobnytstva v Ukrayini / V.F. Petrychenko, O.V. Korniychuk // Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. - Vinnytsya: 2012. - Vyp. 73. - S. 3-10.
 3. Sprynchuk N.A. Vyznachennya obsyahiv investytsiy u pol’ove kormo vyrobnytstvo pry stvorennya ferm ta kompleksiv VRKh / N.A. Sprynchuk // Ahrosvit. - 2014. - № 5. - S. 12-15.
 4. Voron’ko-Nevidnycha T.V. Stan ta osoblyvosti funktsionuvannya kormovyrobnytstva yak osnova zabezpechennya rozvytku v ahrarnomu menedzhmenti //Naukovi pratsi Poltavs’koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. - Vyp. 2 (7). - T.2. - Poltava: PDAA. - 2013. - S. 79-83.
 5. Zinchenko O.I. Deyaki aspekty teoriyi i praktyky kormovyrobnytstva / O.I. Zinchenko // Bioresursy i pryrodokorystuvannya. - 2013. - № 5-6. - S. 47-56.
 6. Великий Ю.В. Організаційно-економічні проблеми розвитку кормовиробництва у господарствах приміських районів / Ю.В. Великий. - Вип. 1, т. 9. Видання ЧДУ ім. Петра Могили. - 2000. - С. 73-75.
 7. Голобородько С.П. Эффективное использование совокупной энергии при выращивании кормовых культур в Южной степи Украины при орошении [Текст] / С.П. Голобородько, А.Н. Дымов, Н.Н. Гальченко // Кормопроизводство. - 2011. - № 8. - С. 26-28.
 8. Грабчук І.Ф. Підвищення ефективності кормовиробництва / І.Ф. Грабчук // Матеріали шостої міжфак. наук.-практ. конф. молодих учених [«Формування стратегії розвитку регіонального АПК»], (Житомир, 14 трав. 2010 р.) / Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2010. - С. 35-38.
 9. Дані про виробництво кормів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. ug. edu. Au/economics/ cepa/ software. htm.
 10. Данькевич Є.М. Кормовиробництво як необхідна складова стратегії і розвитку міжгалузевої інтеграції / Є.М. Данькевич / Наук. праці Полтавської держ. аграр. академії. - Вип. 1 (8). - Т.1. - Полтава: ПДАА. - 2014. - С. 99-105.
 11. Збарський В. Державна підтримка сільського господарства / В. Збарський, В. Горьовий // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2010. - № 6. - С. 27-31.
 12. Кіщак І.Т. Становлення та ефективне функціонування ринку кормових ресурсів / І.Т. Кіщак. - Миколаїв: «ІЛІОН», 2004. - 280 с.
 13. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: аналіт. доп. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла. - К. : НІСД, 2011. - 104 с.
Читати статтю: 8.pdf