ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:331.101.6
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Економіка сільськогосподарської праці / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 110

Мета статті - узагальнити результати досліджень з проблем економіки сільськогосподарської праці в ННЦ "Інститут аграрної економіки" протягом 60 років його діяльності, визначити основні висновки з даних досліджень, які зберігають своє значення для нинішньої практики, сформулювати завдання для агроекономічної науки щодо досліджень використання трудового ресурсу сільських територій. Від 1956 до 1991 року дослідження велися чотирма підрозділами інституту: продуктивності праці, організації праці, оплати праці, трудових ресурсів. У подальшому роботи з трудової тематики були майже припинені й виконувалися тільки як окремі завдання. Основною причиною цього стала відсутність інформації щодо затрат праці в сільських підприємствах і організаціях. Дослідження інституту обґрунтовували методи раціонального використання трудових ресурсів у сільгосппідприємствах, організації та оплати праці, визначали нормативи затрат у різних виробництвах. Рекомендації, проекти, методики як результати досліджень оперативно передавалися виробництву. Донині становлять інтерес дослідження з питань колективного підряду, комплексу заходів з наукової організації праці, створення трудових колективів, зв'язку оплати праці з кінцевими результатами виробничої діяльності, розрахунків ефективності сукупних затрат праці. У наш час потребують розв’язання проблеми подолання вітчизняного відставання аграрного виробництва за рівнями продуктивності й оплати праці, боротьби із безробіттям на селі, утвердження статусу трудового селянства як господаря на своїх територіях. Першочергово необхідно організувати повний облік затрат праці. За умов інформаційного забезпечення потрібно відновити дослідження продуктивності праці. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: продуктивність праці, трудомісткість продукції, організація праці, трудові ресурси, сільські території, оплата праці, преміювання

Список використаних джерел

 1. Бугуцький О.А. Продуктивність праці в сільському господарстві / О.А. Бугуцький. - К.: Урожай, 1970. - 400 с.
 2. Бугуцкий А.А Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве / А.А. Бугуцкий. - К.: Урожай, 1980. - 168 с.
 3. Бугуцкий А.А. Повышение производительности труда - ключевая проблема аграрной экономики / А.А. Бугуцкий. - К.: Урожай, 1986. - 216 с.
 4. Рекомендации по оплате труда в колхозах Укринской ССР. - К.: Урожай, 1986. - 366 с.
 5. Власюк Т.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.І. Власюк, М.Й. Малік, М.П. Поліщук. - К.: Урожай, 1989. - 120 с.
 6. Якуба К.І. Поліпшення використання трудових ресурсів / К.І. Якуба. - К.: Урожай, 1989. - 100 с.
 7. Луканёв И.В. Организация труда в растениеводстве в новых условиях хозяйствования / И.В. Луканев. - М.: ВНИИТЭИСХ, 1990. - 278 с.
 8. Юдіна В.А. Мобілізуюча сила підряду / В.А. Юдіна, М.В. Мороченець. - К.: Урожай, 1990. - 152 с.
 9. Оплата по конечным результатам труда в сельскохозяйственных предприятиях. - К.: Урожай, 1990. - 168 с.
 10. Нижній М.І. Методичні рекомендації по оплаті праці від валового доходу в колгоспах і радгоспах Української РСР / М.І. Нижній, М.П. Поліщук та ін. - К.: Урожай, 1991. - 40 с.
 11. Лишиленко В.І. Трудові ресурси сільського господарства / В.І. Лишиленко. - К.: ГНТБ, 1994. - 250 с.
 12. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки: Методологія і організація / М.Й. Малік. - К.: ІАЕ УААН, 1995. - 178 с.
 13. Аграрна праця та соціальний розвиток села ; за ред. П.Т. Саблука, О.А. Бугуцького. - К.: ВІПОЛ, 1996. - 304 с.
 14. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села / К.І. Якуба. - К.: Аграрна наука, 1998. - 276 с.
 15. Дієсперов В.С. Організація та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах / В.С. Дієсперов. - К.: ІАЕ УААН, 1999. - 264 с.
 16. Дієсперов В.С. Сільськогосподарська праця в нових умовах / В.С. Дієсперов. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - 186 с.
 17. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов. - К.: ІАЕ УААН, 2004. - 486 с.
 18. Дієсперов В.С. Продуктивність сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 274 с.
 19. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств / В.С. Дієсперов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 290 с.
Читати статтю: 12.pdf