ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 08
Наукова дискусія

Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу / Юрчишин В.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 118

академік НАН України Олексій Мусійович Онищенко

Список використаних джерел

  1. Власність у сільському господарстві / [ Юрчишин В.В., Онищенко О.М., Саблук П.Т та ін.]; за ред. В. Юрчишина , П.Т Саблука. -К.: Урожай, 1993. -350 с.
  2. Сучасна аграрна політика в Україні: проблеми становлення; за ред. П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1996. - 664 с.
  3. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. - 2006. - № 1. - С. 4-13.
  4. Аграрна політика: очікування і реалії / Державотворчий процес в Україні 1991-2006 / О.М. Онищенко, В.В. Юрчишин. - К.: Наукова думка, 2007. - С. 310-339.
Читати статтю: 13.pdf