ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431:001.8
Аграрна політика і реформування

Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 12

Із розвитком виробництва все більшою мірою поставала необхідність виокремлення його економічних аспектів. Людину завжди цікавило, у що обійдеться та чи інша господарська діяльність, яку користь і вигоду від неї вона матиме. Для відповіді на ці питання в усіх країнах створювали економічні інститути. Не винятком була й Україна. Крім інститутів загальноекономічного змісту, ще в 1928 році в республіці почали створювати, а в 1956 році остаточно сформували Інститут економіки і організації сільського господарства, наукові інтереси якого окреслювалися економічними аспектами аграрної галузі. За час свого існування Інститут постійно трансформувався для відповіді на виклики того чи іншого періоду, випереджаючи за науковим баченням, вирішенням різних питань, що виникали по всіх складових аграрної економіки, обґрунтовуючи пропозиції як у теоретичному плані, так і виробничій їх реалізації. Завдяки активній позиції Інституту (в нинішньому статусі як Національного наукового центру) по розробках його вчених, які координували наукові агроекономічні дослідження, в державі здійснюються економічні процеси в її аграрній сфері. Це стало можливим завдяки передачі досвіду поколінь, високих наукових досягнень у різних складових агроекономічної науки. Показано, як це відбувалося, який персональний внесок провідних учених Інституту в проблему наукового супроводження аграрного виробництва України за 60 років функціонування.
Читати статтю: 2.pdf