ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу

Економіка агропромислового виробництва

Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України

Розвиток свинарства в регіоні

Промислове свинарство в умовах сучасного ринку

Продовольча безпека України: перспективи розвитку (англомовна)

Аграрний ринок

Ринок насіння льону олійного

Вектори експортних потоків аграрного сектору України

Перспективи світового ринку зерна

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні

Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика

Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Мотивація ефективного використання персоналу підприємства

Сторінка молодого науковця

Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур

Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств