ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.4:332.155:338.439.5
Економіка агропромислового виробництва

Промислове свинарство в умовах сучасного ринку / Мазуренко О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 27

Представлено оцінку стану галузі свинарства й тенденції розвитку галузевого ринку в Україні. Зазначено, що вразливою точкою вітчизняного свинарства є відчутна різниця в ефективності між трьома типами виробників - нові підприємства з високою ефективністю, модернізовані з середньою ефективністю і старі низькоефективні. При узгоджених умовах лібералізації доступу на ринок імпорту свинини підприємствам (крім першої групи) буде важко зберегти стійкість. Найбільшими виробниками свинини в Україні є області, які лідирують за рахунок великих вертикально інтегрованих структур - агрохолдингів, в які входять більшість великих свинарських комплексів, тобто які мають власну сировинну базу та ефективний збут. Наголошується, що важливим елементом підвищення ефективності виробництва залишається робота з людьми в підприємствах із так званим „людським фактором”. Зазначено, що економічна ситуація більшості свинарських підприємств обмежує плани й можливості по заміні морально застарілих і фізично зношених споруд, що не відповідають сучасним екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам, на нові з новітнім обладнанням і технологіями. Табл.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: промислове свинарство, виробничо-технологічна конкуренція, галузевий ринок, експорт, імпорт, модернізація, кваліфікація кадрів

Список використаних джерел

 1. Гірняк К.М. Обґрунтування перспективних параметрів виробництва продукції свинарства / К.М. Гірняк // Наук. вісн. ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2010. - Т. 12, № 2(44), ч. 5. - С. 22-26.
 2. Данилів Б.В. Інтенсифікація свинарства на основі використання промислових методів виробництва продукції / Б.В. Данилів // Економіка АПК. - 2006. - № 8. - С. 28-36.
 3. Зембахтин А.В. Повышение эффективности работы свиноводческих комплексов в Удмуртии / А.В. Зембахтин // Свиноводство. - 2006. - № 3-4. - С. 27-29.
 4. Іванюта В.Ф. Стан проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В.Ф. Іванюта, Н.М. Бейдик // Агросвіт. - 2008. - № 10. - С. 25-27.
 5. Кравець І.В. Динамічні зміни на ринку свинини / І.В. Кравець // Агроінком. - 2007. - № 11-12. - С. 11-15.
 6. Крилова Л. Коли свинина стає прибутковою / Л. Крилова // Пропозиція. - 2008. - № 4. - С. 138-141.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2005. - № 6. - С.17 - 26.
 8. Рибалко В. П. Состояние и стратегия развития свиноводства в Украине / В.П. Рыбалко / Свиноводство. - 2006. - № 1. - С. 20-23.
 9. Свиноус І. В. Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України / І. В. Свиноус, А. В. Підгорний // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6. - С. 77-81.
 10. Топіха І. Н. Сучасний стан тваринництва та основні напрямки його розвитку на Миколаївщині / І. Н. Топіха // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. Економічні науки. - 2008. - Вип. 4. - С. 3 - 10.
 11. Шуст О.А. Економічні засади виробництва та реалізації продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах / О.А. Шуст // Сталий розвиток економіки. - 2011. - № 1 (4). - С. 276-280.
 12. http://latifundist.com/novosti/31230-kalita-poluchila-323-mln-grn-ubytkov.
 13. http://agravery.com/uk/posts/show/galicina-zahid-prizupinila-realizaciu-proektu-budivnictva-svinokompleksu-u-lvivskij-oblasti.
 14. https://msb.aval.ua/news/?id=24974.
 15. http://agronews.ua/node/59881.
 16. http://latifundist.com/novosti/29819-v-ukraine-poyavitsya-kanadskaya-svinina.
 17. Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. - New York, McGraw-Hill, 1939.
 18. Kuznets S. Shumpeter,s Business Cycles. American Economic Review. 1940, 30, 250-371. Reprinted in: Kuznets S. Economic Change (Selected Essays in Business Cycles. National Income, and Economic Growth). - London, Heinemann, 1954.
 19. Van Duijn J.J. The Long Wave in Economic Live: London, 1983. - Р. 9.
 20. Geiffer W., Scheider W., Dogl R. Technologie Portfolio Management in: Saudt, Das Management von Innovationen, Frankfurt, 1990. - S. 107-124.
 21. Schmookler J. Invention and Economic Growth. - Cambrige, Harvard University press, 1966.
 22. Schmookler J. Economic Sources of Inventiv Activity. - Journal of Economic History, 1962.
 23. http://agronews.ua/node/59881.
 24. http://latifundist.com/novosti/32074-ukraina-sokratila-eksport-svininy-v-11-raz.
Читати статтю: 4.pdf