ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.132.2:631.53.01
Аграрний ринок

Ринок насіння льону олійного / Чехов С.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 37

Подано аналіз пропозиції насіння на вітчизняному ринку насіння льону олійного, характеристику сортів культури та їхніх заявників. Встановлено, що пропозиція на вітчизняному ринку насіння льону олійного сформувалася за такими секторами - насіння льону олійного вітчизняної селекції; насіння льону олійного іноземної селекції. Наведено лідерів насінницької галузі льону олійного. Здійснено оцінку конкурентних позицій вітчизняних та іноземних сортів льону олійного. Встановлено, що динаміка занесення сортів льону олійного в Держреєстр сортів рослин України є стабільною. Рівень ефективності створення нових сортів вітчизняними заявниками порівняно з іноземними є вищим. Зроблено висновок, що активного сортооновлення льону олійного не відбувається. Структура пропозиції на ринку насіння льону олійного, на відміну від ситуації на вітчизняному ринку насіння соняшнику й ріпаку, демонструє перевищення частки вітчизняного насіння над часткою іноземного протягом останніх трьох років. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: сорти льону олійного, пропозиція насіння, конкуренція, асортимент сортів льону олійного, вітчизняні заявники, іноземні заявники

Список використаних джерел

 1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vet.gov.ua/sites/default/files/reestr%2014.04.2016.pdf.
 2. Костюшко І. Я змінила фармацевтичний рітейл на льонарство [Текст] / І. Костюшко // Агромаркет. Ділова аграрна газета - 2015. - № 4. - С. 18-19.
 3. Кручинина А. Голубые перспективы [Текст] / А. Кручинина // Агроперспектива. - 2014. - № 4. - С. 22-25.
 4. Маслак О. Привабливість льону олійного / О. Маслак [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://ab.org.ua/popri-eksportniy-potentsial-ploshhi-pid-lonom-v-ukrayini-skorochuyutsya/#more-3910].
 5. Олійні культури в Україні: моногр.; за ред. Чехова А.В. - К.: «Основа», 2007. - 416 с.
 6. Пахайчук Н. Льон для розумних і лінивих [Текст] / Н. Пахайчук // Агрогроші. - 2013. - № 1 (14). - С. 40-43.
 7. Писарева Я. Подняться на льне [Текст] / Я. Писарева // Агроперспектива. - 2014. - № 4. - С. 30-33.
 8. Ринок льону олійного [Текст] / Агромаркет. Ділова аграрна газета. - 2015. - № 4 (73) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://www.agrotimes.net/journals/article/rinok-lonu-olijnogo].
 9. Сафонов Ю.М. Економічна ефективність вирощування і переробки льону олійного [Текст] / Ю.М. Сафонов // Агросвіт. - 2011. - № 3. - С. 24-26.
 10. Слісарчук М. Новий давній знайомий - льон олійний / М. Слісарчук, І. Брагінець // Зерно. - 2011. - № 3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://www.zerno-ua.com/?p=5320].
 11. Чехова І. Функціонування ринку льону олійного в Україні / І.В. Чехова, С.А. Чехов // Вісн. аграр. науки. - 2016. - № 3. - С. 63-68.
 12. Шкурко М.П. Відміна вивізного мита на насіння льону та рижію - стимул до їх вирощування / М.П. Шкурко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://syaivo.com/uploads/files/toll.pdf].
Читати статтю: 6.pdf