ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.201.2:338.439.62
Аграрний ринок

Платоспроможний продовольчий попит / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 51

Криза 2014-2015 рр. суттєво зменшила доходи населення України, що негативно відбилося на стані продовольчої безпеки: фізичний обсяг продовольчого споживання у розрахунку на одну особу скоротився на 7%, в тому числі по продуктах тваринництва - на 11%. Зменшення платоспроможного попиту на продовольчому ринку призвело до скорочення виробництва в агропродовольчому комплексі. Особливо постраждали галузі, які діють переважно на внутрішньому ринку (продовольча торгівля, ресторанне господарство). В умовах, що склалися, для розвитку аграрного сектора вирішального значення набуває антикризова динаміка важливішої макроекономічної характеристики - купівельної спроможності населення. Підтримка платоспроможного попиту в кризові періоди вимагає підвищення норми споживання у національному ВВП, а також наслідування політики «кількісного пом’якшення», яку розвинуті країни використовують як ефективний антикризовий захід. Табл.: 11. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: агропродовольчий комплекс, продовольчий попит, купівельна спроможність, антикризова політика

Список використаних джерел

 1. Народне господарство Української РСР у 1990 р. - Стат. щорічник / Міністерство статистики Української РСР. - К., 1991. - 496 с.
 2. Статистичний щорічник України за 2014 р. - Державна служба статистики України. - К., 2015. - 586 с.
 3. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 р. - Стат. зб. / Державна служба статистики України. - К., 2012. - 444 с.
 4. Національні рахунки України за 2013 р. - Стат. зб. / Державна служба статистики України. - К., 2015. - 164 с.
 5. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2015 р. - Стат. збірник / Державна служба статистики України. - К., 2016. - 156 с.
 6. Валовий внутрішній продукт за 2015 р. - Стат. зб. / Державна служба статистики України. - К., 2016.
 7. Брус С.І. Політика кількісного пом’якшення у США та ЄС: особливості, ризики, перспективи / С.Брус, Є.О. Бублик // Економіка України. - 2016. - № 2. - С.76-95.
 8. Лупенко Ю.О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С.6-10.
 9. Шпичак О.М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів / О.М.Шпичак // Економіка АПК. - 2016. - № 6. - С.59-70.
 10. Шубравська О.В. Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики / О.В.Шубравська // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - С. 5-12.
 11. Statistical Abstract of the United States 2016. The National Data Book. Bernan.
Читати статтю: 8.pdf