ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:005.342:004
Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності / Попрозман Н.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 62

У статті вказується, що вирішення сучасних назрілих питань соціально-економічного розвитку національної економіки вимагає розвитку підприємницької діяльності, яка є основою формування нових економічних відносин, створює інноваційне середовище та є фактором зростання економічних показників на мікро-, мезо- і макрорівнях, скорочення безробіття, зростання добробуту населення. Акцентується увага на тому, що ефективне прийняття рішень при підприємницькій діяльності залежить від достовірного й актуального інформаційного забезпечення. За сучасних умов підприємці конкурують інформацією тією мірою, якою конкурують своєю матеріальною продукцією, і своєчасне одержання достовірної інформації про стан зовнішнього/внутрішнього соціально-економічного середовища є нагальною проблемою сучасності підприємництва. Підкреслюється значення державної політики для інтелектуалізації виробництва, формування високотехнологічної структури виробництва в основних галузях національного господарства та забезпечення правового поля такого напряму економічного розвитку і, відповідно, такого виду діяльності. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: підприємництво, інформація, інновації, економічне зростання, національна економіка

Список використаних джерел

 1. Paskhaver, B., Shubrav’ka, O. and Moldavan, N. (2009), Vyklyky i shliakhy ahroprodovol’choho rozvytku [Challenges and ways of agri-food development], NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv.
 2. Dudziak, O.A. (2015), “The role of advisory services in rural green tourism”, Zb. nauk.prats’ Podil’s’koho derzh. ahrarno-tekhnichnoho universytetu m. Kam’ianets’-Podil’s’kyj, vol. 23, pp. 398-400.
 3. Zaburanna, L. and Poprozman, N. (2015), “Factors influencing the formation of the strategy of economic development of agriculture in modern conditions”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 8 (170), pp. 111 - 119.
 4. Lupenko, Yu.O., Malik, M.J. and Shpykuliak, O. H. (2014), Innovatsijne zabezpechennia rozvytku sil’s’koho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative development support of agriculture in Ukraine: problems and prospects], NNTs IAE, Kyiv.
 5. Besedina, V.F. and Honchar, N.Yu. (ed.) (1996), Ekonomika Ukrainy: potentsial, reformy, perspektyvy [Economy of Ukraine: potential, reforms, prospects], NDEI Min. Economy of Ukraine, Kyiv.
 6. Sharapov, O.D., Derbentsov, V.D. and Sem’onov, D.Ye. (2005), Ekonomichna kibernetyka [Economic Cybernetics], KNEU, Kyiv.
 7. Kadiyevskyy, V. A. (2014), “Systemic vision of ecological and economic interaction of land-use factors in modern agrosphere”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 2 (152), pp. 313 - 320.
 8. King, W. and Cleland, D. (1982), Strategicheskoe planirovanie i hozjajstvennaja polіtika [Strategic planning and economic policy], Progress, Moscow.
 9. Kropyvko, M. F. (2008), “Cluster approach to the rural development management”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 55 - 58.
 10. Malik, M. J. and Shpykuliak, O.H. (2006), “Entrepreneurship development in the agricultural sector”, Ekonomika APK, 2006, vol. 4, pp. 3-10.
 11. Sabluk, P. T., Shpykuliak, O. H. and Kurylo, L. I. (2010), Innovatsijna diial’nist’ v ahrarnij sferi: instytutsional’nyj aspect [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspect], NNTs IAE, Kyiv.
 12. Skrypnychenko, M. I. and Yatsenko, H.Yu. (2014), “Indicators identifying dangerous imbalances in the economies of emergent type”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 7-20.
 13. Savchuk, V., Zajtseva, Yu. and Malyj, I. (2006), Transformatsijna ekonomika [Transformational economy], KNEU, Kyiv.
 14. Shumpeter, J.A. (2001), Istorija jekonomicheskogo analiza [History of the economic analysis], Jekonomickeskaja shkola, Saint Petersburg.
Читати статтю: 9.pdf