ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.542.22:338.439.52
Зовнішньоекономічні відносини

Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами / Лисак М.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 66

Мета статті - дослідити вплив угоди про асоціацію з ЄС на торгівлю продовольчими товарами, а також визначити її роль у забезпеченні продовольчої безпеки України. Опрацьовано документи продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН, аналітичні джерела Інтернет для розгляду потенціалу експорту зернових культур, переваг, які одержить продукція вітчизняного АПК при експорті до країн ЄС. Для визначення динаміки експорту зернових культур і борошна, аналізу географічної структури їхнього сектора й основних ринків збуту використано статистичний метод. Положення частини Угоди про асоціацію щодо створення зони вільної торгівлі є інтегрованою базовою частиною майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і становить майже 85 % від загального обсягу Угоди. Таким чином, підписання Угоди про асоціацію України з ЄС спрямоване на досягнення максимально глибокої економічної інтеграції, до якої будуть готові сторони, та не має аналогів із попередньою практикою Євросоюзу. Асоціація передбачає: скорочення й ліквідацію торговельних обмежень у рамках режиму вільної торгівлі; широку програму адаптації економічного та секторального законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу, що дасть змогу усунути нетарифні бар’єри для українського експорту до внутрішнього ринку ЄС; позитив для сільськогосподарської торгівлі полягає в частковому поліпшенні умов торгівлі між ЄС та Україною, несиметричність зменшиться завдяки безмитному доступу для українських сільськогосподарських товарів у рамках тарифних квот. Разом із тим питання можливих переваг аграрного сектору економіки України від приєднання до ЄС потребує додаткового вивчення. Практична значущість (галузь застосування результатів) дослідження полягає в тому, що теоретичні рекомендації можуть бути використані для вдосконалення законодавства в частині регулювання діяльності дрібних сільгоспвиробників, а також для реалізації заходів, спрямованих на ефективніше регулювання цієї сфери з боку держави в частині посиленої зони вільної торгівлі сільського господарства через: запровадження європейських стандартів (EN) щодо виробленої продукції (замість ГОСТів) та самої технології виробництва; посилення вимог до безпеки та якості харчових продуктів; використання низки популярних брендів; застосування санітарних і фітосанітарних норм маркування товарів; щодо захисту довкілля. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: Європейський Союз, Зона вільної торгівлі, спільна аграрна політика, сільське господарство, експорт, мито, квоти, експортний потенціал АПК України, зовнішня торгівля, Угода про асоціацію з ЄС

Список використаних джерел

 1. Базилюк Я.Б. Про пріоритети України у здійсненні економічної інтеграції / Я.Б. Базилюк // Стратегічна панорама. - 2005. - № 1. - С. 81-87.
 2. Власов В.І. Розвиток ринку аграрної продукції / В.І. Власов // Економіка АПК. 2015. - № 6. - С. 42-46.
 3. Лошкарьова О.О. Агропромисловий комплекс України на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. О. Лошкарьова // Перспективи інтеграції України у світову фінансову систему: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 75-87.
 4. Муравйова В. І. Право Європейського Союзу: підруч.; за ред. В. І. Муравйової. - К.: Юрінком Інтер. - 2011. - 704 с.
 5. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектора в зв’язку із підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.] ; за ред. М.І. Пугачова - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 44 с.
 6. Сіденко В. Розширення Європейського Союзу на схід: наслідки для України / В. Сіденко// Національна безпека та оборона. - 2009. - № 9. - С. 25-29.
 7. Смирнова К. В. Європейська інтеграція та Україна / К. В. Смирнова // Право України. - 2011. - № 4. - С. 153-158.
 8. Фіалко А. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС [Електронний ресурс] / А. Фіалко // Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС. - 2013. - № 10. - Режим доступу: http://www.uceps.org.ua/.
 9. Шульга Р.Р. Джерела правового регулювання надання послуг: господарсько-правовий аспект. / Р.Р. Шульга // Митна справа. - 2011. - № 1 (73). - Ч. 2. - С. 352-356.
 10. Світовий банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/Ukraine.
 11. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2015-2016 [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб. - Режим доступу: http://edclub.com.ua/.
 12. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 13. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
 14. Європейська правда [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua.
 15. Thomas de Waal, Richard Youngs Reform as Resilience: An Agenda for the Eastern Partnership Source: Getty [Electronic resource]. - Mode of access: http://carnegieendowment.org/.
 16. Olivier Vedrine Ukrainian businesses seek new opportunities in EU amid association agreement and conflict with Russia [Electronic resource]. - Mode of access: http://bunews.com.ua/.
 17. Pierre Vimont Ukraine: Decision Time for Europe [Electronic resource]. - Mode of access: http://carnegieeurope.eu/.
 18. Zave Kauffman. Ukraine and European Union. [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.ledalliance.biz/image/art/pdf/ukraine-eu.pdf.
 19. Jorg Radeke The impact of the EU - Ukraine DCFTA on agricultural trade [Electronic resource]. - Mode of access: http://apd-ukraine.de/images/PolPap-01-2013-DCFTA_eng.pdf.
Читати статтю: e_apk_2016_10_11.pdf