ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432(477) : 330.341.1
Економіка агропромислового виробництва

Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку / Шубравська О.В., Прокопенко К.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 19

У статті досліджено сучасний стан вітчизняного сільського господарства, його потенціал та ресурсні можливості подальшого розвитку. Вказано причини низької ефективності використання землі та визначено основні завдання у сфері землекористування. Доведено, що нарощування виробництва продовольства повинно відбуватись в умовах ощадливого використання землі, праці, капіталу, водних ресурсів. В умовах дедалі більшого обмеження земельних та водних ресурсів, зростання енергоємності виробництва потребують перегляду методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів використання ресурсів на принципах екологічності та ресурсозбереження. Акцентовано увагу на необхідності впровадження екологічних методів ведення сільського господарства і, зокрема, органічного виробництва, яке в Україні має значний потенціал розвитку. Табл.: 5. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: аграрний сектор, агропродовольче виробництво, ресурсозабезпеченість, ресурсоефективність, екологічна стабільність землекористування, продуктивність

Список використаних джерел

 1. Lupenko, Yu.O., Malik, M.J. and Shpykuliak, O.H. (2014), Innovative development support of agriculture in Ukraine: problems and prospects, NNTs IAE, Kyiv.
 2. Shubravska, O., Paskhaver, B., Moldavan, L., Krysanov, D., Prokopenko, K., Udova, L. and Didkovska, L., (2014), Agrifood development of Ukraine in the context of food security. Kyiv: IEF.
 3. Sabluk, P.T. and al, (2011), Organizational and economic modernization of the agricultural sector; NNTs IAE, Kyiv.
 4. State Statistics Service of Ukraine, (2016), Agriculture 2015. - Statistical Yearbook. Kyiv: SSSU.
 5. United States Department of Agriculture, 2015. Foreign Agricultural Service data. [online] Available at: <http://www.fas.usda.gov/> [Accessed 25 September 2016].
 6. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistics Division (FAOSTAT), 2015. Trade - Crops and livestock products [online] Available at: <http://faostat3.fao.org/compare/E> [Accessed 25 September 2016].
 7. OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015, OECD-FAO Agricultural Outlook 2015, [online] Available at: < http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en > [Accessed 25 September 2016].
 8. World Economic Forum, 2016. Global Competitiveness Index. [online] Available at: < http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf > [Accessed 28 September 2016].
 9. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 2012. National Report on the State of Environment in Ukraine in 2011. [online] Available at: < http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2011.pdf > [Accessed 25 September 2016].
 10. National Institute for Strategic Studies, 2011. The development of agricultural production as a precondition of food security Ukraine. [online] Available at: < http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2011.pdf > [Accessed 25 September 2016].
 11. Korol, O., 2012. Review of soil fertility and Ukraine. [online] Available at: < http://infoindustria.com.ua/plodorodie-pochv-sevooborotyi-struktura-zemelnyih-ugodiy/> [Accessed 25 September 2016].
 12. United Nations Environment Programme, 2009. Global green new deal. Policy brief. March 2009. [online] Available at: < http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf> [Accessed 25 September 2016].
 13. Organic Federation of Ukraine, 2016. Organic in Ukraine. [online] Available at: < http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29> [Accessed 25 September 2016].
 14. World Bank, 2015. World Development Indicators 2015. [online] Available at: <http://wdi.worldbank.org/table/3.2/> [Accessed 24 September 2016].
Читати статтю: e_apk_2016_11_5.pdf