ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:519.8
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону / Долгіх Я.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 55

Мета статті - визначити за методом DEA основні ресурсні показники сільськогосподарських підприємств Сумської області, що дають змогу неефективним підприємствам стати 100% ефективними в галузі виробництва зернових і зернобобових культур. Дослідження виконано методами економіко-математичного моделювання. Проаналізовано теоретичні та методологічні аспекти методу DEA. Обґрунтовано доцільність використання моделі VRS - input методу DEA для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва. Розроблено алгоритм створення бази статистичних даних, що формують вхідні й вихідні параметри моделі DEA. На основі статистичної інформації обчислено рівень чистої технічної ефективності виробництва зернових і зернобобових культур сільськогосподарських підприємств районів Сумської області за 2015 рік. Розраховано значення ресурсних показників, що уможливлять неефективним підприємствам стати 100% ефективними в галузі виробництва зерна та зернобобових культур. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: основні ресурсні показникі, вхідні та вихідні показникі, чиста технічна ефективність, метод DEA, ефективне господарювання, сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах : навч. посіб. [Текст] / В. В. Бабенко. - Львів, 2009. - 184 с.
 2. Дем’яненко С.І. Непараметричний аналіз в АПК [Текст] / С. І. Дем’яненко, О. В. Нів’євський. - К. : КНЕУ, 2009. - 196 с.
 3. Дмитрук Б.П. Аналіз ефективності використання ресурсів галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області з використанням методу Date Envelopment Analysis (DEA) [Текст] / Б. П. Дмитрук, Т.Б. Вітряк // Вісн. Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. - 2012. - Вип. 1 (11). - С. 138 -147.
 4. За даними Головного управління статистики у Сумській області, 2015.
 5. Лисситса А. Анализ оболочки данных (DEA). Современная методика определения эффективности производства [Текст] / А. Лисситса, Т. Бабичева. - Halle : Institute of agricultural development of Central and Eastern Europe, Germany, 2003. - 32 p.
 6. Чуракова И.Я. Направления использования методик выявления аномальных наблюдений при решении задач операционного менеджмента [Текст] / И. Я. Чуракова. - СПб. : ВШ СПбГУ, 2010. - 50 с.
 7. Banker, R.D. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis [Text] / R. D. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper // Management science. - 1984. - Vol. 30. - № 9. - P. 1078-1092.
 8. Coelli, T.J. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition [Text] / T. J. Coelli, D. S. P. Rao, C. J. O’Donnell, G. E. Battese. - Springer. - 2005. - 349 p.
 9. Cooper, W.W. Handbook on Data Envelopment Analysis [Text] / W. W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu. - Kluwer Academic Publishers. - 2004. - 593 p.
 10. Charnes, A. Measuring the efficiency of decision making units [Text] / A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes // European Journal of Operational Research. - 1978. - Vol. 2. - № 6. - P. 429-444.
 11. Emrouznejad, A. Evaluation of researchin efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA [Text] / A. Emrouznejad, B. Parker, G. Tavares // Journal of Socio-Economic Planning Science. - 2008. - Vol. 42. - №.3. - P. 151-157.
 12. Farrell, M.J. The Measurement of Productive Efficiency [Text] / M. J. Farrell // Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 1957. - Vol.120. - №.3. - P. 253 - 290.
Читати статтю: e_apk_2016_11_11.pdf